{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

CBT : คุณค่าของชีวิตจะนำพาเราก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจทำให้หลายคนเครียดและวิตกกังวล หลายคนเป็นหนักถึงขนาดรู้สึกสิ้นหวังในชีวิต ไม่อยากทำกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะเคยทำให้เรามีความสุข นักจิตวิยาแนะนำว่า ด้วยหลักการของ Cognitive Behavior Theory (CBT) คุณค่า (value) ที่เราให้ความสำคัญสามารถเป็นตัวนำทางให้เราเดินผ่านวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิตไปได้


ในภาวะวิกฤตของชีวิต หรือ เช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หลายคนได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิต (เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น) รายได้ (หลายคนสูญเสียงานและรายได้) ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย (ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะจบเมื่อไร และ ไม่รู้ว่าเราจะติดเชื้อโรคนี้หรือไม่) ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลขึ้นและนำพาไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวัง และ ไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์ หรือ ชีวิตของตัวเองอย่างไร


บทความแนะนำ "4 วิธีลดความเครียดขณะอยู่บ้าน (คนเดียว) ช่วง COVID-19"


มีงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาได้เปิดเผยว่า คุณค่า (value) ที่บุคคลหนึ่ง ๆ ให้กับตัวเองและการใช้ชีวิตเป็นเครื่องนำทางที่ดีในการรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ในชีวิตได้


คุณค่า (value) คือ สิ่งที่เราเลือกให้ความสำคัญและพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีคุณค่าเช่นนั้นในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น แพรให้คุณค่ากับการเติบโต (growth) สิ่งที่แพรจะทำเพื่อสนับสนุนคุณค่านี้ ก็คือ การเรียนรู้และลงมือทำเพื่อให้ชีวิตของแพรก้าวไปข้างหน้า และ รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นเสมอ เป็นต้น

เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกซึมเศร้า วิตกกังวล หรือสิ้นหวัง เมื่อเรารู้ทันความคิดนั้น แทนที่จะให้ความคิด ทำให้เรารู้สึกแย่และหยุดอยู่กับที่ ให้เราเปลี่ยน โฟกัส ในเรื่องที่มีผลต่ออารมณ์ด้านลบของเราไปคิดถึงคุณค่าในชีวิตที่เราให้ และถามตัวเองว่า เราจะทำอย่างไรได้บ้างในวันนี้ ตอนนี้ เพื่อเราจะยังคงรักษาคุณค่าที่เราให้ไว้ได้


บทความแนะนำ "3 วิธีปลุกพลังความหวังในชีวิตขึ้นมาใหม่"


เมื่อเราเอาพลังงานไปโฟกัสกับเรื่องที่เราให้คุณค่า เมื่อเรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อของเรา เมื่อนั้น เราจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองอีกครั้ง


ตามหลักการของ CBT ความคิด และ ความรู้สึก มีผลต่อการกระทำของเราเสมอ เมื่อเราปรับความคิดของเรา จากด้านลบให้กลับมาเป็นด้านบวก โดยยึดคุณค่าที่เราให้กับชีวิตเป็นหลัก เช่น ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความก้าวหน้าและเติบโตเสมอ เราจะหยุดอยู่กับที่เฉย ๆ หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ ไม่ ให้ถามตัวเองต่อว่า เราจะต้องทำอะไรเพื่อให้เรารักษาคุณค่าที่เราให้ไว้กับตัวเองได้ ถ้าสิ่งนี้สำคัญกับเรา เราจะลุกขึ้นมาลงมือทำ


เราสามารถค้นหา คุณค่าของเราได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้


1. นึกถึงคนที่เราชื่นชม 3-6 คน แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่า คุณค่าอะไรในตัวเขาที่ทำให้เราชื่นชม ตัวอย่างเช่น แพรชื่นชม Oprah Winfrey เนื่องจาก ความเชื่อมั่น และตั้งใจทำงาน และเป็นตัวแทนของความเป็นไปได้ คุณค่าที่แพรได้จาก Oprah ก็คือ ความเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ นั่นเอง


2. สังเกตตัวเอง โดยสังเกตจากการตัดสินใจแต่ละครั้งของเรา มักจะมาจากคุณค่าที่เราให้เสมอ ตัวอย่างเช่น เราตัดสินใจจะลาออกจากงานเนื่องจากไม่รู้สึกว่าตัวเองพัฒนา คุณค่าที่เราให้อาจจะเป็น การเติบโต การเรียนรู้ เป็นต้น


จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คุณค่า (value) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการนำพาชีวิตของเราก้าวผ่านวิกฤตและเติบโตไปเป็นคนที่เราอยากจะเป็น เมื่อเรามุ่งมั่น และ โฟกัสกับคุณค่าที่เราให้ แทนที่จะเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่มีผลกระทบด้านลบกับภาวะจิตใจและชีวิตของเรา เมื่อนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ความคิดและความรู้สึกก็จะเกิดขึ้น และ เมื่อความคิดเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน การกระทำของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย


มีคำคมจากหนังสือเรื่อง The 7 Habits of Highly Effective People ได้กล่าวไว้ว่า “Sow a thought, reap an action; sow an action, reap a habit; sow a habit, reap a character; sow a character, reap a destiny.” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “หว่านเมล็ดพันธ์ความคิด เราก็จะได้เก็บเกี่ยวการกระทำ หว่านเมล็ดพันธ์การกระทำ เราก็จะได้เก็บเกี่ยวอุปนิสัย หว่านเมล็ดพันธ์อุปนิสัย เราก็จะได้เก็บเกี่ยอุปลักษณะ และหว่านเมล็ดพันธอุปลักษณะ เราก็จะได้เก็บเกี่ยวโชคชะตา” หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ

iStrong.co ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง

สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling)

และคอร์สออนไลน์ | Classroom Workshop

รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

Contact : https://www.istrong.co/service

ประวัติผู้เขียน : อังคณา เกิดทองมี ศึกษาด้านศิลปศาศตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และ Diploma of International E-Business, Hove College, Brighton, UK มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขั้นนำของโลกมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทด้าน Data Science และเขียนบทความด้านจิตวิทยาให้กับบริษัท iStrong

ปรึกษานักจิตวิทยา chat.png
square post(4).png
บทความล่าสุด
original_1164948181 copy.jpg
ค้นหาตามประเภทบทความ
istrong.co_certificate-basic.png
บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2021 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram
  • Twitter