top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

เหตุผลทางจิตวิทยาที่ยืนยันว่า คนเราบางคนเกิดมาเพื่อเป็น “มิจฉาชีพ”จากกรณีของฆาตรกรไซยาไนต์ การคุกคามและหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพ 18 มงกุฎ และนักต้มตุ๋นต่าง ๆ ที่ออกข่าวรายวัน ทำให้เราเห็นว่าในทุกวันนี้คนเราหลอกกันน่ากลัวมาก โกหกกันแบบไม่รู้สึกผิด โกงกันแบบไม่กลัวบาป ไม่กลัวโทษทางกฎหมาย ทำให้เราสงสัยว่าคนเหล่านี้เขาทำร้ายคนอื่น โกหก หลอกลวงคนอื่นลงได้อย่างไร และยิ่งน่าสงสัยว่ามิจฉาชีพหลายคน เช่น ฆาตรกรไซยาไนต์สามารถก่อเหตุได้รายวัน และยึดอาชีพมิจฉาชีพเป็นหลัก ซึ่งหลาย ๆ คน อย่างเช่นแก๊งคอลเซนเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกเรา เราก็จะทราบจากข่าวว่าเป็นคนที่ถูกหลอก และถูกบังคับให้ทำ แต่กับหลาย ๆ คนที่เต็มใจทำเสมือนว่า Born to be มาเพื่อเป็นคนโกหก เป็นมิจฉาชีพ เป็นคนร้ายนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งในบทความจิตวิทยานี้มีคำตอบค่ะ ว่าเหตุผลทางจิตวิทยาที่ยืนยันว่า คนเราบางคนเกิดมาเพื่อเป็น “มิจฉาชีพ” นั้นคืออะไร


จากงานศึกษาทางจิตวิทยาโดย Peter J Laven ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ประเทศแคนาดา ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของคู่แฝดหลายคู่ โดยศึกษาลึกถึงระดับ DNA เลยทีเดียว ผลการศึกษา พบว่า สารพันธุกรรม หรือ DNA มีผลต่อการโกหกในเรื่องใหญ่ ๆ เช่น เป็นมิจฉาชีพ หนีภาษี ฉ้อโกง หลอกลวงคนอื่นถึง 26% และมีผลต่อการโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ถึง 42%


นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า คนที่มี DNA โกหกที่เข้มข้น จะเริ่มโกหกตั้งแต่อายุน้อยมาก ๆ และมีแนวโน้มที่จะโกหกบ่อยครั้ง และหากไม่ได้รับการรักษาก็จะยิ่งโกหกรุนแรงขึ้น โกหกในเรื่องที่ใหญ่ขึ้น จนพัฒนามาเป็นมิจฉาชีพในที่สุด ซึ่งตามทฤษฎีจิตวิทยา คนที่มี DNA โกหกที่เข้มข้นนั้นมักจะมีบุคลิกภาพผิดปกติที่เรียกว่า “Antisocial Personality Disorder” (ASPD) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “บุคลิกภาพต่อต้านสังคม” โดยคนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม มักจะแสดงอาการมาตั้งแต่เด็ก คือ มีสมาธิสั้น ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย รุนแรง ต่อต้านพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มักจะกระทำตรงข้ามกับคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครองโดยตั้งใจ เมื่อเด็กเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นโดยไม่ได้รับการรักษาก็จะสร้างปัญหาให้กับทั้งที่บ้าน และคนในสังคม เช่น โกหก หลอกลวง โกง ขโมย ทำลายข้าวของ ทำร้ายคน เป็นต้น ซึ่งหากยังไม่รับรักษาวัยรุ่นเหล่านั้นก็จะพัฒนาไปเป็น “ยุวอาชญากร” และกลายเป็นมิจฉาชีพ หรืออาชญากรในที่สุด


ทีนี้ก็จะเริ่มสงสัยและกังวลใจกันแล้วใช่ไหมคะ ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกหลาน หรือคนใกล้ตัวของเราเข้าข่ายเป็นบุคลิกภาพต่อต้านสังคมหรือไม่ ลองเช็คลิสต์ลักษณะพฤติกรรมตามคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5: DSM 5) ก่อนนะคะ ซึ่งมีด้วยกัน 8 ข้อ ดังนี้ค่ะ


1. ขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมมักจะขาดความสำนึกผิด โดยไม่สนใจความคิด ความรู้สึก หรือความปลอดภัยของคนรอบข้าง ต้องการทำอะไรก็ทำเลย เช่น ขโมยของ ฉ้อโกง ขับรถเร็ว มีเรื่องทะเลาะวิวาท และที่น่ากลัวคือคนเหล่านี้จะสามารถหาเหตุผลในการให้ตนเองมีความชอบธรรมในการทำผิด ไม่ว่าจะเป็นมีความจำเป็น ถูกหาเรื่องก่อน หรือเป็นการแก้แค้น


2. อารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียวง่าย และมีพฤติกรรมก้าวร้าว

ผู้ที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวมักจะหัวร้อนง่าย จุดเดือดต่ำ ควบคุมอารมณ์ทางลบของตัวเองยากมาก และที่สำคัญคือ เขาไม่เห็นความจำเป็นของการควบคุมอารมณ์ เมื่อหงุดหงิด โมโหก็มีเรื่องเลย หรือแสดงความก้าวร้าวออกมาทางคำพูด ความคิด หรือการกระทำ รวมถึงมีการทำร้ายตนเองบ่อย ๆ โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความเศร้า แต่มีสาเหตุมาจากความโกรธ และยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่นจึงมักจะทำอะไรโดยประมาท


3. หุนหันพลันแล่น ขาดความยั้งคิด

ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า คิดจะทำอะไรก็ทำเลย และผลที่ออกมาก็มักจะเป็นความล้มเหลว ซึ่งเมื่อล้มเหลวแล้วคนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ก็มักจะไม่โทษตนเอง แต่โทษคนอื่น โทษสิ่งแวดล้อม โทษดวงชะตา แล้วก็พาลทำร้ายคนอื่นเพื่อระบายความโกรธ ความผิดหวัง หรือทำลายข้าวของโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา


4. ละเมิดกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของสังคมบ่อยครั้ง

มีพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติกฎ ระเบียบ ข้อตงลง หรือข้อบังคับของทั้งที่บ้าน และสังคม เช่น ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ตกลงไว้ ทำลายข้าวของเสียหาย จงใจสร้างความเดือดร้อน วุ่นวายให้คนอื่น เป็นต้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก DNA โกหกที่ติดตัวมาแต่เกิด และส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเลี้ยงดู การเลียนแบบของตัวแบบที่ไม่ดี


5. มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงที่ละเมิดต่อสิทธิทางร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น

ผู้ที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้มักจะมีเรื่องชกต่อย ตบตี หรือทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งด้วยเหตุผลมาจากความโกรธ ความหงุดหงิด หรือทำแล้วรู้สึกสนุกก็แล้วแต่ ซึ่งการกระทำของเขาได้ส่งผลเสียต่อบุคคลที่เขามีเรื่องด้วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ตัวเขาเองกลับไม่ได้รู้สึกผิดหรือใส่ใจจะแก้ไข


6. ไม่มีความรับผิดชอบ ส่งผลให้การใช้ชีวิตครอบครัว การเรียน หรือการทำงานไม่มีคุณภาพ

ผู้ที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวมักจะขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เข้าเรียนสาย มาทำงานช้า หายบ่อย ลาโดยไม่มีเหตุผล ขาดงาน เทงาน ทำงานได้ไม่ดี หรือไม่มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งให้ตัวเขาเองได้รับความเดือดร้อนในด้านการเรียนและการทำงาน


7. เสแสร้งและโกหกหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ

ผู้คนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะ Born to be เพื่อเป็นมิจฉาชีพ คือ เมื่อย่างได้สิ่งใดมักจะโกหกซ้ำๆ หลอกลวงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง มีการฉ้อโกงอย่างแนบเนียน โดยไม่รู้สึกผิด ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ


8. เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมเกเรคล้ายอันธพาล (Conduct Disorder) ตั้งแต่เด็ก หรือยังมีพฤติกรรมต่อเนื่องอยู่

และข้อสุดท้าย คือ คนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้มักจะเคยต้องโทษ หรือได้รับการวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมเกเรคล้ายอันธพาล (Conduct Disorder) ตั้งแต่เด็ก และยังคงมีพฤติกรรมอันตราย หรือเป็นภัยต่อผู้อื่นให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง


หากพบว่าลูกหลาน คนใกล้ตัว หรือตัวเราเองมีลักษณะเข้าข่าย 8 ลักษณะข้างต้นขอให้พบผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาโดยด่วนนะคะ ถึงแม้ว่าจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่ก็สามารถบรรเทาเบาบางพฤติกรรมข้างต้นได้ และสำหรับผู้ที่มีพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ได้รับวินิจฉัยว่ามีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม ดิฉันขอส่งกำลังใจไว้ว่า “พ่อแม่ดี ลูกอาจจะไม่ดี เช่นเดียวกันว่าพ่อ แม่ไม่ดี ลูกอาจเป็นคนดี” ถึงแม้ว่าเราจะหลีกหนี DNA ไม่พ้น แต่เราสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้ค่ะ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

  • บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

  • คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

บทความแนะนำ :


อ้างอิง :

1. พบแพทย์. (2566, ธันวาคม). รู้จักกับบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2566 จาก https://www.pobpad.com

2. Welala. (2566, 31 มีนาคม). รู้หรือไม่ "ยีนโกหก" มีอยู่จริง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2566 จาก https://www.facebook.com/WELALAHEALTH


 

ประวัติผู้เขียน : จันทมา ช่างสลัก อดีตนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บัณฑิตจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับ 2 จากรั้ว มช. และมหาบัณฑิตจาก NIDA ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 1 ผู้เป็นทาสแมว ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการเขียนบทความจิตวิทยาให้โดนใจผู้อ่าน และสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบนโลกใบนี้


Opmerkingen


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page