บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

สิ่งเล็กๆ แต่คุณค่ายิ่งใหญ่มหาศาล

 

 

คุณค่าคำสั้นๆ แต่ยิ่งใหญ่ที่ใครหลายคนต้องการ ถึงแม้จะไม่มีการกำหนดนิยามความหมายชัดเจนที่ตายตัวให้กับคุณค่า และคุณค่าก็ได้ถูกตีความในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความต้องการที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน

 

 

คนที่อยู่ในชุมชนแออัดต้องหาเช้ากินค่ำคุณค่าของชีวิตอาจหมายถึง การมีเงินไว้ใช้จ่าย นำไปซื้อหาข้าวปลามาให้ครอบครัว คุณค่าของคนกำลังประสบกับอุทกภัยหรือภัยสงคราม สิ่งที่พวกเขากำลังโหยหาอาจไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นการได้กลับไปใช้ชีวิตที่อบอุ่นมั่นคงปลอดภัย ร่วมกับคนในครอบครัว

อีกครั้งโดยไม่ต้องหวาดระแวงกับภัยรอบตัวที่กำลังจ้องคร่าชีวิตของตน ส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยกำลังมีความรัก

 

 

คุณค่าในชีวิตอาจหมายถึง ความสุขจากการได้เป็นคนให้ความรัก หรือเป็นการได้รับความรักตอบ สำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงาน คุณค่าในชีวิต คือ การได้รับการยกย่อง และความสำเร็จในการทำงาน แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณค่าเป็นมากกว่าเรื่องเงินๆทองๆ ความร่ำรวย การได้รัก การถูกรัก และการได้รับยกย่องจากคนภายนอก ซึ่งมาสโลว์นักจิตวิทยาได้เทียบเคียงระดับคุณค่าในการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ว่าอยู่ในกลุ่ม Self-actualization หรือคุณค่าของการนับถือที่มาจากพลังและเป้าหมายภายในของตนโดยปราศจากรางวัล หรือเงื่อนไขใดๆจากภายนอก และคุณค่าในระดับนี้ คือ คุณค่าที่สูงที่สุดที่ชีวิตคนหนึ่งคนจะก้าวไปถึง

 

 

อย่างไรก็ตามเส้นทางในการตามหาคุณค่าในตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะก้าวไปได้ถึงจุดที่สูงที่สุด ไม่จำเป็นที่ทุกคนสามารถไปถึงคุณค่า ณ จุดสูงสุดนี้ได้กันทุกคน แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการค้นพบคุณค่าของใครคนหนึ่ง คือ การที่คนๆนั้นสามารถเดินทางตามหาจุดหมายของชีวิตที่เป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่าง “เป้าหมาย” และ “ความสุข”

 

 

ถ้าเป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เราอยากจะเดินทางไปให้ถึง หากการเดินทางไปถึง คือ ความสำเร็จแล้ว การมุ่งหน้าและเดินตรงไปพิชิตเป้าหมายต้องใช้ความมุ่งมั่นและพลังมหาศาล     การเดินไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเองสนใจท