ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

7 สิ่งที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี

 

จำเป็นต้องสวยไหม  จำเป็นต้องรวยรึเปล่า  ต้องดังแบบ Net idol ไหม?

 

 

จากการที่ผู้เขียนได้พยายามถอดรหัสของคนสำเร็จหลายคนจากสื่อต่างๆ แล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกับ 7 หลักการที่สำคัญ  (มี 7 ต้อง) ดังนี้

 

 

1.ต้องมีเป้าหมายชัดเจน   

 

คนประสบความสำเร็จมักจะมีการตั้งเป้าหมาย ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณสำเร็จในสิ่งนั้น  คุณว่าจริงไหม? แต่การตั้งเป้าหมายของคุณต้องชัดเจน จับต้องได้ สอดคล้องกับความสามารถของคุณหรือทรัพยากรที่คุณมี 

 

 การตั้งเป้าอาจทำได้ หลายรูปแบบ เช่น  บางสูตรบอกให้ตั้งเป้าใหญ่ แล้วไปสร้างกลยุทธ์สำคัญเพื่อไปให้ถึง  บางสูตรบอกว่าแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง  เป้าหมายระยะยาว  แล้วทำวิธีการให้ถึงตามระยะเวลาที่กำหนดบางสูตรให้ตั้งเป้าชีวิตให้ครบทุกมิติของชีวิต เช่น มิติด้านสุขภาพ  มิติการงาน  มิติครอบครัว  มิติท่องเที่ยว  มิติการพัฒนาตัวเอง มิติด้านจิตใจจิตวิญญาณ  มิติด้านความรักความผูกพัน  เป็นต้น   ใครถนัดแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น  

 

แต่คุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่สำเร็จด้านไหน แบบไหนที่คุณอยากเป็น ถ้าจุดเริ่มต้นคุณไม่ชัดแล้วคุณจะเดินทางได้ถูกต้องอย่างไร

 

 

2. ต้องมีความเชื่อและมั่นใจว่าจะสำเร็จ

 

ลักษณะของคนที่จะสำเร็จมักจะมีความเชื่อมั่น  นอกจากเชื่อมั่นใจในตัวเองแล้ว ยังเชื่อใน

ความสามารถของตัวเองด้วยว่าทำสำเร็จได้ เค้าเรียกว่า เชื่อพลังภายในตนและศักยภาพในตัวเอง ความมั่นใจมาได้จากหลายแหล่ง เช่น การศึกษาหาความรู้ การมีประสบการณ์  การอบรมพัฒนา (ถ้าใครขาดความมั่นใจ แนะนำให้เริ่มพัฒนาจากคอร์สเรียนออนไลน์ก่อนได้) เพราะความมั่นใจ เป็นคุณสมบัติ อย่างหนึ่งที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

 

 

3. ต้องไม่คาดหวังตัวเองและคนอื่น ในความสมบูรณ์แบบจนเกินไป   

 

มันไม่สำคัญว่าความสำเร็จเท่ากับความสมบูรณ์แบบ  หรือคนสำเร็จต้องสมบูรณ์แบบ คนสำเร็จที่มาจากคนยากจนแร้นแค้นมาก่อนก็มีจำนวนมาก  เพราะเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ ขอแค่คุณลงมือทำ ทำและพัฒนาไปจนสำเร็จ  อย่าให้ความคิดในความสมบูรณ์แบบมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นคุณ ที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ เห็นหลายคนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้าน 

ก็เริ่มมาจากความไม่พร้อมเช่นกัน                 

 

 

4. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ 

 

คนที่จะช่วยสนับสนุนและเอื้อคุณสู่ความสำเร็จ  ไม่ว่าเพื่อนที่เข้าใจคุณ  คนในครอบครัว พันธมิตร พาร์ทเนอร์ หรือที่ปรึกษา ที่จะสามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ  อยู่ใกล้คนสำเร็จ หรือสิ่งแวดล้อมที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ  ส่วนคนที่บั่นทอนหรือทำให้เราเสียเวลา และไม่ช่วยสนับสนุนเรา เราควรที่จะหลีกเลี่ยง ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

 

 

5.ต้องดูแลร่ายกายและจิตใจ ให้แข็งแรง  

 

 เราต้องมีกายที่แข็งแรง ใจที่เข้มแข็ง อดทน เพราะความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลา  ในระหว่างทางของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ  เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและใจที่เข้มแข็ง  ถึงจะสามารถรับมือกับแรงกดดัน  แรงเสียดทานกับอุปสรรคที่จะเข้ามาได้  เพราะถ้ามีร่างกายที่อ่อนเพลีย  เหนี่ยวนำใจให้อ่อนแอ จะพาให้เราสำเร็จได้อย่างไรเล่า  คุณว่าจริงไหม ?  

 

 

6. ต้องรู้เรื่องเงิน 

 

 คนประสบความสำเร็จ  ส่วนมากจะมีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน  ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องรู้เรื่องเงินๆทองๆ  อาจไม่จำเป็นต้องร