ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
original_1164948181 copy.jpg

7 สิ่งที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี

 

จำเป็นต้องสวยไหม  จำเป็นต้องรวยรึเปล่า  ต้องดังแบบ Net idol ไหม?

 

 

จากการที่ผู้เขียนได้พยายามถอดรหัสของคนสำเร็จหลายคนจากสื่อต่างๆ แล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกับ 7 หลักการที่สำคัญ  (มี 7 ต้อง) ดังนี้

 

 

1.ต้องมีเป้าหมายชัดเจน   

 

คนประสบความสำเร็จมักจะมีการตั้งเป้าหมาย ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณสำเร็จในสิ่งนั้น  คุณว่าจริงไหม? แต่การตั้งเป้าหมายของคุณต้องชัดเจน จับต้องได้ สอดคล้องกับความสามารถของคุณหรือทรัพยากรที่คุณมี 

 

 การตั้งเป้าอาจทำได้ หลายรูปแบบ เช่น  บางสูตรบอกให้ตั้งเป้าใหญ่ แล้วไปสร้างกลยุทธ์สำคัญเพื่อไปให้ถึง  บางสูตรบอกว่าแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง  เป้าหมายระยะยาว  แล้วทำวิธีการให้ถึงตามระยะเวลาที่กำหนดบางสูตรให้ตั้งเป้าชีวิตให้ครบทุกมิติของชีวิต เช่น มิติด้านสุขภาพ  มิติการงาน  มิติครอบครัว  มิติท่องเที่ยว  มิติการพัฒนาตัวเอง มิติด้านจิตใจจิตวิญญาณ  มิติด้านความรักความผูกพัน  เป็นต้น   ใครถนัดแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น  

 

แต่คุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่สำเร็จด้านไหน แบบไหนที่คุณอยากเป็น ถ้าจุดเริ่มต้นคุณไม่ชัดแล้วคุณจะเดินทางได้ถูกต้องอย่างไร

 

 

2. ต้องมีความเชื่อและมั่นใจว่าจะสำเร็จ

 

ลักษณะของคนที่จะสำเร็จมักจะมีความเชื่อมั่น  นอกจากเชื่อมั่นใจในตัวเองแล้ว ยังเชื่อใน

ความสามารถของตัวเองด้วยว่าทำสำเร็จได้ เค้าเรียกว่า เชื่อพลังภายในตนและศักยภาพในตัวเอง ความมั่นใจมาได้จากหลายแหล่ง เช่น การศึกษาหาความรู้ การมีประสบการณ์  การอบรมพัฒนา (ถ้าใครขาดความมั่นใจ แนะนำให้เริ่มพัฒนาจากคอร์สเรียนออนไลน์ก่อนได้) เพราะความมั่นใจ เป็นคุณสมบัติ อย่างหนึ่งที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

 

 

3. ต้องไม่คาดหวังตัวเองและคนอื่น ในความสมบูรณ์แบบจนเกินไป