top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

7 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีคุณสมบัตินักจิตวิทยา แม้จะไม่เคยเรียนจิตวิทยามาก่อน


เวลาที่ผู้เขียนบอกว่าตนเองเรียนจิตวิทยา ปฏิกิริยาแรกของผู้คนคือ มองเราราวกับเป็นหมอดูที่เพียงแค่ดูโหงวเฮ้งก็หยั่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขา และมักจะตามมาด้วยอาการระแวงว่าเราจะไปล่วงรู้ความลับที่อยู่ในใจพวกเขา ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องที่ตลกดีความจริงแล้ว คนที่เรียนจิตวิทยาคือคนที่เรียนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่มีการสังเกต จดบันทึก ทำการทดลอง และเก็บสถิติ ก่อนที่จะหาข้อสรุปหรือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมซักพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์


อย่างไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เรียนจิตวิทยา โดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นจิตวิทยาจะมีความเข้าอกเข้าใจผู้คนมากกว่าคนส่วนใหญ่ เพราะพวกเราถึงฝึกให้สังเกตและเข้าใจชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ปีแรกที่เรียนจิตวิทยา สุดท้ายสิ่งที่เรียนก็บ่มเพาะให้พวกเรามีคุณสมบัติของนักจิตวิทยาที่ช่วยเยียวยาจิตใจผู้คน


แต่ไม่จำเป็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะพบได้เพียงแค่คนเรียนจิตวิทยาเท่านั้น แต่บางคนที่ไม่เคยเรียนก็กลับมีคุณสมบัติและลักษณะเหล่านี้ได้ ลองมาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นนักจิตวิทยาสูงมาก แม้ไม่เคยเรียนด้านนี้มาก่อน


1. คุณพยายามทำความเข้าใจตัวเองเสมอ

คุณเข้าใจว่าคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจ คุณจึงมักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิด และความรู้สึกของตัวเองเสมอ อะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนั้น ต้องคิดแบบไหนถึงจะรู้สึกดีขึ้น คุณมองว่าตัวเองก็เป็น subject ให้ศึกษาได้เช่นกัน


2. คุณชอบสังเกตพฤติกรรมคนอื่น

อีกสิ่งหนึ่งที่คนเรียนจิตวิทยามักจะทำกันคือสังเกตผู้คน ภาษาท่าทาง หน้าตา น้ำเสียง การใช้คำพูดของคนคนนั้น เพื่ออนุมานว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไร ดังนั้นหากคุณมีคุณสมบัติข้อนี้คุณมักจะจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนได้ง่าย และชอบที่จะคาดเดาว่าคนสองคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ใกล้ชิดกันแค่ไหน หรือกำลังมีความบาดหมางอะไรกันอยู่ เป็นต้น


3. คุณไม่ตัดสินใครจากแค่สิ่งที่มองเห็น

เพราะตระหนักดีว่าคนเราต่างมีที่มาที่ไป การเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน สังคม สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ทำให้คนเราแตกต่างกัน คุณจึงไม่ตัดสินใครจากแค่พฤติกรรมเดียวที่เห็น หรือจากแค่สิ่งที่คนอื่นเล่ามา รวมถึงไม่เหมารวมคนคนหนึ่งว่าต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ แค่เพียงเพราะคุณสมบัติบางอย่างของเขา เพราะคุณรู้ดีว่าคนเรามีความซับซ้อนเกินกว่าจะนำมาจัดกลุ่มแล้วสรุปเหมารวมว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกัน


4. คุณรับฟังคนอื่น

คนที่พยายามจะทำความเข้าใจคนอื่นมักจะรับฟังว่าเขามีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร ด้วยความที่ไม่ด่วนตัดสินใคร คุณจึงมักศึกษาและทำความรู้จักคนคนนั้นผ่านการรับฟัง และเปิดโอกาสให้คนนั้นได้พรั่งพรูสิ่งที่อยู่ในใจออกมา เพื่อคุณจะได้วิเคราะห์เขาได้มากขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากเจ้าตัวคนคนนั้น ไม่ใช่จากการคิดเอาเองของตัวเอง


5. คุณเข้าใจมุมมองและสัมผัสถึงความรู้สึกของคนอื่น

สิ่งหนึ่งที่คนเรียนจิตวิทยามักจะมีคือ Empathy หรือการเข้าใจมุมมองและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนอื่น การที่เขาเผชิญสิ่งนี้อยู่เขาเจ็บปวดขนาดไหน หรือการที่เขาตัดสินใจหรือทำแบบนั้นลงไปก็เพราะเหตุผลบางอย่าง แม้แต่คนที่อาจทำบางอย่างที่สังคมมองว่ามันผิดก็ตาม คุณก็มักพยายามทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจนั้น ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับฟังคนอื่น รวมถึงการรู้จักสังเกตภาษาท่าทาง และวิเคราะห์ที่มาที่ไปของคนคนนั้น จึงทำให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้น


6. คุณมักตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของพฤติกรรมที่คนคนหนึ่งแสดงออกมา

ทำไมเขาถึงเป็นคนขี้หงุดหงิดแบบนี้ ทำไมน้องคนนั้นถึงขี้ระแวง ทำไมพี่คนนั้นถึงขี้เหนียว สิ่งเหล่านี้คือคำถามที่คุณมักให้ความสนใจและวิเคราะห์ลงลึกไปถึงสังคมสภาพแวดล้อมที่คนคนนั้นเติบโตมา สภาพครอบครัวการเลี้ยงดูที่หล่อหลอม ฯลฯ เพราะคุณตระหนักดีว่าคนทุกคนล้วนมีที่มาที่ไป คุณจึงชอบที่จะรู้ด้วยว่าแต่ละคนเติบโตมาอย่างไร


7. คุณปรารถนาอยากทำให้ผู้คนรอบข้างสบายใจ

เวลาที่มีคนทุกข์ใจ เครียด กังวล คุณก็มักอยากช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกดีขึ้น หายจากความทุกข์ กลายเป็นความสบายใจ คุณมักจะมีวิธีพูด มีการตั้งคำถาม ใช้น้ำเสียง และแสดงภาษาท่าทางที่ช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายขึ้น บางคนสามารถส่งพลังผ่านการสัมผัส กุมมือ ตบบ่าเบา ๆ หรือกอดแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกอบอุ่นและดีขึ้นได้


คุณสมบัติข้างต้นคือสิ่งที่คนที่เรียนจิตวิทยาส่วนมากถูกหล่อหลอมผ่านการเรียนมา แต่ผู้เขียนยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ แม้คุณไม่ได้เรียนจิตวิทยา ซึ่งหากคุณมีสิ่งเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เขาไม่สบายใจ กลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้คนได้ด้วย หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ ผู้เขียนขอแสดงความยินดีด้วย รวมทั้งใครที่มีคนใกล้ตัวที่เป็นแบบนี้ก็ยินดีด้วยเช่นกันที่คุณจะมีคนที่เข้าอกเข้าใจคุณอยู่ข้าง ๆ


และหากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นที่ปรึกษาที่เข้าอกเข้าใจตนเองและผู้คนมากขึ้น เพื่อปรับใช้ในการทำงาน ครอบครัว และในชีวิตประจำวัน คุณสามารถสมัครเรียน "หลักสูตรนักให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยา" จาก iSTRONG ได้ที่นี่ 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

• บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

.

สำหรับองค์กร

• EAP โปรแกรมสำหรับองค์กร : http://bit.ly/3RLI8Z8


โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

ผู้เขียน

พิชาวีร์ เมฆขยาย

M.Sc. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

B.Sc. จิตวิทยา

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตในองค์กร / นักออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ / Youtuber / Blogger

Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page