ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

หยุดภาวะ Low Self-Esteem ต้นตอสำคัญของโรคซึมเศร้า

November 12, 2019

 

Self-Esteem คือ ความรู้สึกที่เราชอบตัวเอง มีความสุขกับตัวเอง ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเอง และให้เกียรติตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่มี High Self-Esteem จะสามารถเอาตัวเองก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ หรือทำอะไรที่จะทำให้พวกเขาสูญเสียความรู้สึกให้เกียรติตัวเอง และคุณค่าของตัวเอง ในทางกลับกัน คนที่มี Low Self-Esteem ก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ เมื่อเจอวิกฤติในชีวิต เนื่องจากพวกเขาตีความเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต้นเหตุมาจากตัวเขาเอง และมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ หรือไม่ดีพอนั่นเอง

 

 

แนะนำบทความ การเห็นคุณค่าในตัวเอง ช่วยป้องกันเราจะโรคซึมเศร้าได้

 

 

 

 

มีผลงานวิจัยค้นพบว่า Self-Esteem มีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า กล่าวคือ เมื่อเรารู้สึกไม่ชอบตัวเอง (Low Self-Esteem) เราก็มักจะรู้สึกซึมเศร้า และถ้าหากเราเป็นโรคซึมเศร้า ความรู้สึกเศร้าใจ รู้สึกแย่ต่างๆ ก็จะพาลทำให้เราไม่ชอบตัวเองไปด้วย

 

 

Low Self-Esteem เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 

1. ถูกตอกย้ำจากครอบครัวว่า เราไม่ดีพอ

ถ้าเราโตมาในครอบครัวที่คอยบอกเราตลอดเวลาว่า สิ่งที่เราทำมันไม่ดีพอ มันก็ยากที่เราจะโตขึ้นมาแล้วรู้สึกดีกับตัวเอง

 

2. การไม่ได้รับความเอาใจใส่ หรือ ชื่นชมจากคนในครอบครัว

การไม่ได้รับคำชื่นชมจากคนในครอบครัว เมื่อเราประสบความสำเร็จ หรือทำสิ่งดีๆ ทำให้เรารู้สึกถูกละเลย ไม่ได้รับความรัก สิ่งที่เราทำไม่มีความสำคัญ นอกจากส่งผลให้เกิด Low Self-Esteem แล้ว ยังทำให้เราขาด Motivation ในการทำสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในชีวิตอีกด้วย

 

3. คิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว

การเติบโตในครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้ง และเด็กรู้สึกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนในครอบครัวทะเลาะกัน ในกรณีนี้ เมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น บรรยากาศในบ้านมักมึนตึง ในวัยเด็กเรามักไม่เข้าใจเหตุผลที่เกิดขึ้น และคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุของการทะเลาะครั้งนี้ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นสาเหตุ ก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดี และทำให้เด็กเกิด Low Self-Esteem ได้

 

4. การถูก Bully และไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว

เมื่อเด็กถูกรังแกจากนอกบ้าน และกลับมาบ้านพวกเขาก็ยังรู้สึกไม่ได้รับความปลอดภัย หรือรู้สึกรักอีก ก็ยากที่เขาจะรู้สึกดีกับตัวเองได้ พวกเขารู้สึกว่าไม่มีค่า ไม่มีความสำคัญบนโลกใบนี้ และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของ Low Self-Esteem

 

5. การถูก Bully และครอบครัวเข้าข้างมากจนเกินไป

การที่พ่อแม่โอ๋ลูกมากจนเกินไป ทำให้เขาอ่อนแอ และไม่สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้ ซึ่งเมื่อพวกเขาโตขึ้น ความรู้สึกที่ไม่มีความสามารถดูแลตัวเอง อ่อนแอ จะทำให้เขารู้สึกไม่ชอบตัวเอง

 

6. การทำอะไรยากๆ โดยปราศจากกำลังใจ

ทุกวันนี้การแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะ การเรียน การทำงาน การที่เรารู้สึกไม่มีความสามารถ สู้คนอื่นไม่ได้ โง่ และไม่ได้ความเข้าใจ หรือกำลังใจจากคนในครอบครัว ก็จะทำให้พวกเขา Low Self-Esteem ได้

 

7. ประสบความล้มเหลว หรือวิกฤติในชีวิต

การประสบปัญหาในชีวิตที่ส่งผลกับสภาพจิตใจ อาจทำให้คนๆ นั้นหมดหวังกับชีวิต และนำมาซึ่ง Low Self-Esteem และโรคซึมเศร้าได้

 

8. ความเชื่อ และสังคม

ในปัจจุบัน Social Media และโฆษณา ทำให้เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอ เราสวยไม่พอ เก่งไม่พอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของ Low Self-Esteem และโรคซึมเศร้า

 

 

จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่มาของภาวะ Low Self-Esteem ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัว ดังนั้นครอบครัวจึงมีผลอย่างมากในการเพิ่ม Self-Esteem และรักษาโรคซึมเศร้า (อ่านเรื่อง จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว ทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ต้องพึ่งยา)