top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

Existential Crisis เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่ได้แต่ถามตัวเองว่า “เกิดมาทำไม?” ควรจะไปยังต่อหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า “Midlife Crisis” หรือ “Quarter-life Crisis” ซึ่งเป็นวิกฤตที่มักจะเกิดกับชีวิตโดยสัมพันธ์กับช่วงวัย แต่อย่างไรก็ตาม วิกฤตในชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงสองแบบเท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายวิกฤตที่มนุษย์แต่ละคนอาจจะต้องเผชิญมากน้อยแตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นก็คือ Existential Crisis


ซึ่งเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ ภาพสะท้อนที่ง่ายที่สุดของการเกิดวิกฤตนี้ก็คือ การที่บุคคลเริ่มมีคำถามอย่างเข้มข้นกับตัวเองว่า “ฉันเกิดมาทำไม?” “ชีวิตคืออะไร?” “ฉันมาทำอะไรที่นี่(โลกใบนี้)” แล้วก็มักจะไม่มีคำตอบให้กับตัวเอง ตรงข้าม กลับยิ่งทำให้เกิดคำถามเพิ่มขึ้นมากมาย นำไปสู่ความรู้สึกล่องลอยเคว้งคว้าง และหลายคนมักลงเอยที่ความรู้สึกหดหู่กับชีวิตของตัวเอง


ซึ่งคำว่า “Existential” ที่ว่านี้มาจากคำในปรัชญาแบบอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งเป็นปรัชญาที่มีมุมมองต่อมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกและมนุษย์กำหนดชีวิตของตนเอง มนุษย์มีความปรารถนา และไม่มีอะไรที่กำหนดชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะชะตาฟ้าลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ทุกสิ่งที่มนุษย์กระทำล้วนมาจากการตัดสินใจเลือกของตัวเองว่าจะกระทำสิ่งนั้น


หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่อง “ความหมายของชีวิต” ที่ผู้เขียนตีความว่า หากมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าที่สามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยความหมายของชีวิต หากเป็นเช่นนั้น มนุษย์ที่ไม่อาจบอกตัวเองได้ว่าความหมายของชีวิตของตัวเองคืออะไรก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่าอยู่ภายในจิตใจ และไม่อาจตอบคำถามของตัวเองได้ว่า “เกิดมาทำไม?” นำไปสู่สภาวะ Existential Crisis


แม้ว่า Existential Crisis จะค่อนข้างดูไปในทางปรัชญา แต่ในทางจิตวิทยาก็มีการอธิบายสภาวะ Existential Crisis เอาไว้ด้วยเช่นกัน โดยจากบทความบนเว็บไซต์ PsychCentral ระบุว่า Existential Crisis อาจสัมพันธ์กับอาการของโรคจิตเวชได้อยู่เหมือนกัน โดยโรคทางจิตวิทยาที่อาจส่งผลให้เกิดสภาวะ Existential Crisis ได้แก่

 • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder)

 • โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder)

 • โรคซึมเศร้า (Depression)

 • โรควิตกกังวล (Anxiety)


อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่ได้มีป่วยทางจิตเวชก็มีโอกาสเกิดสภาวะ Existential Crisis ได้เช่นกัน และสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดช่วงอายุ กล่าวง่าย ๆ ก็คือถ้ามันจะเกิดก็เกิดโดยไม่เลือกว่าคุณป่วยจิตเวชหรือไม่ และไม่ได้เกี่ยวกับการมีอายุที่มากขึ้น เพราะไม่ว่าคุณจะมีอายุ 20 30 หรือ 40 ปี คุณก็อาจจะมีสภาวะ Existential Crisis ได้เหมือนกัน นอกจากนั้น ในหนึ่งคนอาจจะเกิด Existential Crisis ได้หลายครั้ง


สัญญาณของสภาวะ Existential Crisis

 • รู้สึกวิตกกังวลเพิ่มขึ้นสูงมาก ในบางรายอาจมี panic attacks เกิดขึ้น

 • หงุดหงิดหรือลังเลสงสัยอยู่เกือบตลอดเวลา

 • มีอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า

 • รู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล

 • รู้สึกว้าเหว่และว่างเปล่า

 • ขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือการดูแลพัฒนาตนเอง

 • มองตัวเองไปในทางลบ ไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรหรือมีคุณค่าจริงไหม

 • มีปัญหาความสัมพันธ์แบบเรื้อรังหรือมีความสงสัยในความสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • รู้สึกเศร้าโศก

 • มีความคิดอยากตาย


ทำยังไงเมื่อมี Existential Crisis เกิดขึ้น

วิธีการรับมือกับตัวเองเมื่อมี Existential Crisis เกิดขึ้นมีหลายวิธีที่หลายเว็บไซต์แนะนำซึ่งอาจจะมีทั้งเหมือนและต่างกันไปแล้วแต่มุมมองของผู้แนะนำ ยกตัวอย่างเช่น

 • การเขียนบันทึกความคิดของตัวเอง โดยอาจจะเริ่มต้นจากการระบุความรู้สึกหรือสิ่งที่ทำให้เป็นกังวล จากนั้นถามตัวเองต่อไปว่าความกังวลนี้มันกำลังบอกอะไร ความกังวลมันยึดโยงคุณไว้กับอะไรหรือไม่ แล้วอ่านทุกสิ่งที่คุณเขียนขึ้นมาเพื่อมองหาคำตอบจากมัน

 • ขอความช่วยเหลือจากใครสักคน คุยกับคนที่คุณรักหรือรู้สึกไว้วางใจว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้น การเล่าหรือระบายออกไปจะช่วยให้คุณได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่น ซึ่งคุณอาจจะได้รับเสียงสะท้อนว่าที่จริงแล้วคุณมีความหมายกับพวกเขายังไงบ้าง รวมถึงคุณอาจจะได้ยินสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับตัวเองจากปากของพวกเขาด้วย

 • ลองฝึกสมาธิ (Meditation) การฝึกสมาธิสามารถช่วยลดความคิดทางลบได้ และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกกังวลหรือย้ำคิดอยู่กับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จนทำให้เกิดสภาวะ Existential Crisis ขึ้นมา

 • ทำจิตบำบัด นักจิตบำบัดจะช่วยคุณในการฝึกฝนวิธีรับมือกับความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่ เช่น กังวลที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกยาวไกลแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไร ยังไม่พบคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำในชีวิตนี้ ซึ่งนักจิตบำบัดแต่ละคนจะมีความชำนาญแตกต่างกันไปและความถนัดของนักจิตบำบัดจะส่งผลต่อรูปแบบการบำบัดด้วย เนื่องจากเทคนิคและวิธีการของจิตบำบัดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีของจิตบำบัดประเภทดังกล่าว เช่น Cognitive Behavioral Therapy (CBT) นักจิตบำบัดจะเอื้อให้คุณได้สำรวจความคิดและพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการจัดการกับอารมณ์ที่เป็นผลจากความคิด

 • รับการรักษาด้วยยา หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้ยาเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้น คุณควรปรึกษาจิตแพทย์เป็นอันดับแรก ไม่ควรขอยาจากคนอื่นมาทดลองรับประทานด้วยตนเอง เพราะแม้ว่าอาการของเขาและคุณจะใกล้เคียงกัน แต่คุณจะไม่ได้รับยาที่ถูกต้องซึ่งมันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ทำให้คุณมีอาการแย่ลงหรือมีอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น แพ้ยา


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

 • คอร์สฝึกอบรม การเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

อ้างอิง:

[1] What’s an Existential Crisis and How Can I Overcome It? https://psychcentral.com/lib/existential-crisis-and-dread

[2] Existential Crisis: What It Is and How to Cope https://www.verywellmind.com/coping-with-existential-anxiety-4163485

[3] ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมกับแนวคิดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย* https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/download/117295/164911/842042


บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ประวัติผู้เขียน

นางสาวนิลุบล สุขวณิช (เฟิร์น) จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา (คลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเป็นนักเขียนของ ISTRONG


Commentaires


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page