top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

3 คุณสมบัติที่คนอยากประสบความสำเร็จต้องมี

ปัจจัยสำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็คือ “การที่เราไม่ยอมแพ้” แพรว่าหลายๆ คน คงเคยได้ยินเรื่องราวของ Thomas Edison ผู้คิดค้น หลอดไฟ ที่ทำให้เรามีแสงสว่างใช้ในยามค่ำคืนในปัจจุบันนี้ ในระหว่างทาง Edison ต้องพบเจอกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน แทนที่เขาจะคิดว่า ความล้มเหลวแต่ละครั้ง คือ ความล้มเหลว เขากลับมองมันในอีกมุมหนึ่งที่ส่งผลให้เขาก้าวเดินต่อไป และคิดค้นหลอดไฟขึ้นมาได้ นั่นก็คือ “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” ฉันไม่ได้ล้มเหลว แต่ฉันแค่ค้นพบ 10,000 วิธีที่มันไม่ใช้การไม่ได้เท่านั้นเองThomas Edison

คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้ Edison ไม่ยอมแพ้ แม้จะผ่านความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน อะไรที่ทำให้เขาก้าวเดินต่อไปจนค้นพบ การสร้างหลอดไฟ ให้มนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ วันนี้แพรมีปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีในคนที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคง่ายๆ หรือแม้แต่ล้มลงไป ก็สามารถกลับมาลุกยืนต่อสู้ได้ใหม่ โดยการศึกษาของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Susan Kobasa มาฝากกันค่ะ1.ความท้าทาย

บุคคลทึ่มีคุณสมบัติเหมือน Edison จะมองปัญหาเป็นความท้าทาย เขามองความล้มเหลวและความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่เขาสามารถเรียนรู้จากมัน ซึ่งทำให้เขาสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงในอนาคต พวกเขาไม่มองตัวเองในแง่ลบ และเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆ2.ความมุ่งมั่น

คนเหล่านี้มุ่งมั่นกับเป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตัวเอง พวกเขาไม่เพียงมุ่งมั่นกับการทำงานเท่านั้น พวกเขายังมุ่งมันกับการพัฒนาความสัมพันธ์ ปัจจัยที่จะทำให้พวกเขาเติบโต มีความเชื่อที่ชัดเจนอีกด้วย3.ความสามารถในการควบคุมตัวเอง

บุคคลเหล่านี้ใช้พลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น จากสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือจากคนอื่น ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกมีพลัง และมีความมั่นใจต่อการแก้ปัญหาต่างๆคุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ


มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ มาจากการศึกษาของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Martin Seligman ต่อคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวมาหยัดยืนต่อสู้ได้ใหม่ ดังต่อไปนี้1.ทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมีความสามารถในการมองเห็นว่า เรื่องราวร้ายๆ จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป2.มองความล้มเหลวแค่เฉพาะจุดของชีวิต

พวกเขาเหล่านี้เข้าใจ และสามารถแยกแยะได้ว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ตัวอย่างเช่น กำลังเผชิญการหย่าร้าง ก็มองเห็นว่า เป็นเพียงด้านความสัมพันธ์กับคนรักเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต3.พวกเขาไม่มองปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เอาไหนของตัวเอง

คนเหล่านี้มีความสามารถในการเข้าใจสาเหตุของข้อผิดพลาด และเรียนรู้จากมัน เช่น การไม่ชอบในงานที่ทำ และตัดสินใจลาออก ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง แต่เป็นเพราะงานนั้นๆ ไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการและรับผิดชอบต่อการติดสินใจของตัวเอง หางานใหม่ ที่เหมาะสมกับตัวเอง


นอกจากปัจจัย 3 ประการที่มักจะพบในคนที่สามารถก้าวข้ามความล้มเหลวกลับมาหยัดยืนขึ้นได้ใหม่แล้ว ยังมีการค้นพบที่น่าสนใจของ Dr.Cal Crow ดังต่อไปนี้คนประสบความสำเร็จ

  • คนเหล่านี้ มีภาพอนาคตที่เป็นบวกและสวยงาม และพวกเขาก็คงภาพนั้นๆ ไว้ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในชีวิตก็ตาม

  • พวกเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ

  • พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ก็ไม่เสียเวลากับความคิดเห็นของผู้อื่นมากนึกจนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและใช้ชีวิตของพวกเขาเอง

  • พวกเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่โฟกัสพลังงานไปกับการจัดการกับปัญหาที่พวกเขาสามารถทำได้


ในชีวิตของเรา อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรคมากมาย ปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น สามารถพัฒนาและสร้างขึ้นมาได้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเราต่อปัญหา และนำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ค่ะ


Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด