top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

คิดแบบ The Opportunist ไม่เสียเวลาเถียงกับใครว่าน้ำเปล่าในแก้วมีเท่าไหร่ แต่จะดื่มมันเลย

“Dear Optimist, Pessimist and Realist. Why you guys were busy arguing over the glass of water, I drank it. Sincerely, The Opportunist.”


คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อน้ำในแก้ว หากคนไหนมองว่ามันมีน้ำอยู่ตั้งครึ่งแก้วก็มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี แต่หากคนไหนมองว่าทำไมมันถึงมีน้ำอยู่แค่ครึ่งเดียวก็มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย และหากคนไหนมองว่ามันคือแก้วหนึ่งใบที่มีน้ำอยู่ในนั้นคือคนที่มองโลกตามจริง


แต่รู้หรือไม่ว่าบนโลกใบนี้ยังมีคนอยู่อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนักฉกฉวย (The Opportunist) กล่าวคือ ในขณะที่คนอื่นกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าน้ำในแก้วมันมีอยู่เท่าไหร่และภาพที่เห็นตรงหน้ามันคืออะไร แต่ The Opportunist จะหยิบแก้วที่มีน้ำเปล่าอยู่ข้างในใบนั้นแล้วเอามาดื่มเลยโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง


The Opportunist แปลตามความหมายจากเว็บไซต์ Cambridge Dictionary หมายถึง บุคคลที่พยายามควบคุมหรือหาข้อได้เปรียบที่มีอยู่ในทุกสถานการณ์ (someone who tries to get power or an advantage in every situation) โดยจากบทความ Opportunistic Entrepreneurship: Definition, Characteristics & Examples ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็น The Opportunist ว่าหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้


 • มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี (Flexibility and Adaptability)

ผู้ประกอบการที่เป็น The Opportunist มักจะปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นแผนธุรกิจให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น Airbnb ซึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจให้เช่าที่นอนเป่าลม แต่ก็ผันรูปแบบการให้บริการไปอย่างรวดเร็วจนสามารถแทรกแซงธุรกิจโรงแรมด้วยการพยายามตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนที่ต้องการเช่าที่พักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ


 • คิดแบบเชิงรุกและตื่นตัวอยู่เสมอ (Proactive and Alert Mindset)

ผู้ประกอบการที่เป็น The Opportunist จะมองหาโอกาสและช่องทางในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมกับตลาดไม่สมบูรณ์ (Inefficient Market) ความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น Instagram ที่เริ่มจากแอพที่เน้นการเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ แต่เมื่อพบว่าลูกค้าส่วนมากมักโฟกัสอยู่กับการลงรูปภาพของตัวเอง Instagram จึงปรับฟังก์ชันของแอพให้กลายเป็น platform สำหรับการแชร์รูปเป็นหลัก


 • ยินยอมพร้อมใจที่จะรับความเสี่ยงที่ถูกคิดคำนวณมาแล้วอย่างดี

เมื่อผู้ประกอบการที่เป็น The Opportunist เล็งเห็นถึงโอกาสก็จะคิดคำนวณความเสี่ยงและยินดีที่จะรับความเสี่ยงนั้นด้วยความเต็มใจ โดยจะชั่งน้ำหนักผลกระทบจากความเสี่ยงและตัดสินใจรับความเสี่ยงที่ตัวเองคิดว่ามันดีกว่าอีกทาง ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ SpaceX ที่ Elon Musk เลือกรับความเสี่ยงทางการเงินจำนวนมาก เพื่อแลกกับวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ในการสร้างจรวดขับดันกลับมาใช้ใหม่ (reusable rockets) ซึ่งภายหลังมันก็ได้กลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างชื่อไปทั่วโลกให้กับ Elon Musk


 • ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและใช้แนวทางที่มุ่งเน้นการดำเนินการ

ผู้ประกอบการที่เป็น The Opportunist จะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาด เพราะเชื่อว่ายิ่งตัดสินใจไวและทำก่อนยิ่งทำให้ธุรกิจของตัวเองได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Google ตัดสินใจควบรวมกับ Android อย่างรวดเร็วเพราะเล็งเห็นและเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ


 • มีไหวพริบสูงและงัดเอาทรัพยากรที่มีออกมาใช้ได้ (Resourcefulness and Leveraging Existing Assets)

ผู้ประกอบการที่เป็น The Opportunist จะรู้ว่าตัวเองมีทรัพยากรอะไรและสามารถดึงมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Tesla ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Elon Musk ที่ปฏิวัติวงการผลิตรถยนต์ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างรถยนต์ระบบไฟฟ้า


อย่างไรก็ตามแม้ว่าการคิดแบบ The Opportunist จะดูเหมือนเป็นอะไรที่ติดตัวบุคคลมาแต่มันก็ถือว่าเป็นทักษะที่สามารถฝึกตัวเองให้คิดแบบ The Opportunist ได้ ดังนี้

 • ปลูกฝังตัวเองให้เป็นคนช่างสงสัยและมองหาโอกาสให้เจอ

 • ตื่นตัวอยู่เสมอและมองหาว่าช่องว่างทางการตลาดมันอยู่ตรงไหน

 • ฝึกเป็นคนที่ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง

 • สร้างเครือข่ายทางธรุกิจที่มีความเข้มแข็ง

 • เลือกรับความเสี่ยงที่คิดคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดี


โดยสรุปแล้ว The Opportunist ในความหมายทางธุรกิจหรือผู้ประกอบการ หรือ Opportunistic entrepreneurship ก็คือการมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบ ๆ ตัวโดยเฉพาะโอกาสที่คนอื่นยังมองไม่เห็น ซึ่งผู้ประกอบการที่มักจะเห็นโอกาสและสามารถฉกฉวยโอกาสมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองได้จะมีคุณลักษณะตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นของบทความ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

 • คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

อ้างอิง:

[1] Opportunistic Entrepreneurship: Definition, Characteristics & Examples. https://www.entrepreneursdata.com/opportunistic-entrepreneurship-definition/


บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ประวัติผู้เขียน

นางสาวนิลุบล สุขวณิช (เฟิร์น) จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา (คลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเป็นนักเขียนของ ISTRONG


Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page