top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

หึงหวงรุนแรงเกินไป อาจเข้าข่ายมีอาการของ Othello Syndrome


Othello Syndrome มีที่มาจากชื่อของตัวละครหลักของ William Shakespeare เรื่อง Othello, Moor of Venice ซึ่งตัวละครที่ชื่อ Othello ได้เกิดความรู้สึกหึงหวงหวาดระแวงว่าคนรักของตนจะแอบเป็นชู้กับชายอื่น จึงได้ทำการสังหารคนรักของตนเองและฆ่าตัวตายตามไป ทำให้เกิดการเรียกชื่อพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายที่มีอารมณ์พฤติกรรมหึงหวงหวาดระแวงว่าคนรักจะนอกใจว่า Othello Syndrome


Othello Syndrome ในบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Delusional Jealousy, Erotic Jealousy Syndrome, Morbid Jealousy, Othello Psychosis หรือ Sexual Jealousy ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีจินตนาการขึ้นมาว่าคนรักของตนเองกำลังแอบนอกใจไปมีคนอื่น โดยเชื่อจินตนาการของตนเองอย่างหนักแน่นมากว่ามันคือความจริง ทำให้เกิดพฤติกรรมหึงหวงซึ่งในบางรายก็มีพฤติกรรมแบบหึงโหดถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกับคนรักหรือทำการฆาตกรรมเพราะความหึงหวง


อาการของบุคคลที่เข้าข่ายเป็น Othello Syndrome

 • มักชอบกล่าวหาว่าคนรักนอกใจไม่ซื่อสัตย์กับตน เมื่อเห็นคนรักทำดีกับคนอื่นก็จะคิดระแวงขึ้นมาทันที

 • รุกล้ำความเป็นส่วนตัว แอบสะกดรอยตาม (Stalking) ตรวจเช็คโทรศัพท์ว่าคนรักติดต่อกับใครบ้าง

 • มีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงและชัดเจน เช่น ไม่ยอมให้คนรักมีเพื่อนต่างเพศเลย

 • ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง เช่น คิดอะไรขึ้นมาก็พูดหรือทำออกมาเลย

 • พยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคนรักนอกใจ และแม้ว่าจะไม่เจอหลักฐานก็ยังคงเชื่อต่อไปว่าคนรักนอกใจ

 • ชอบจับผิดหาเรื่องคนรักบ่อย ๆ

 • ชอบพูดจารุนแรงทำร้ายจิตใจ หรือมีการลงมือทำร้ายร่างกายคนรัก

 • มีจินตนาการว่าคนรักนอกใจตนจึงพยายามแก้แค้นด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ทำร้ายตนเอง วางแผนที่จะฆ่าคนรัก


สาเหตุของอาการ Othello Syndrome

ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แน่ชัดของอาการ Othello Syndrome อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญได้มีการสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุของอาการ ดังนี้

 • การมีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก (Childhood Trauma) โดยอาจจะมีวัยเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับผู้เลี้ยงดูที่มีลักษณะเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ เคยเห็นพ่อหรือแม่ของตนเองถูกนอกใจจนเกิดมีปากเสียงหรือทำให้ครอบครัวแตกแยกกัน เคยถูกผู้เลี้ยงดูทำร้ายทารุณ (Childhood Abuse) ทำให้เกิดความฝังใจและหวาดกลัวว่าตนเองจะต้องเผชิญกับคนรักที่ไม่มีความแน่นอนหรือมีพฤติกรรมนอกใจ

 • มีรูปแบบความผูกพันทางอารมณ์กับผู้เลี้ยงดูในวัยเด็กแบบไม่มั่นคง (Insecure Attachment Patterns)โดยอธิบายได้จากทฤษฎีความผู้พันทางอารมณ์ (Attachment Theory) [สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ 4 รูปแบบความผูกพันที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์คุณจะไปได้ดีแค่ไหน ซึ่งเป็นบทความที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับผู้เลี้ยงดูในวัยเด็กกับรูปแบบความสัมพันธ์กับคนรักเมื่อบุคคลเติบโตขึ้น]

 • มีความภาคภูมิใจในตนเองน้อย (Low Self-esteem)

 • มีความมั่นใจในตนเองน้อย (Low Self-confidence)

 • มีการใช้สารเสพติดมากจนเกินไป ส่งผลให้การทำงานของสมองผิดปกติ

 • มีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โรคจิตเภท โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่ง

การรักษาอาการ Othello Syndrome

Othello Syndrome ไม่ได้เป็นชื่อโรคที่มีระบุไว้ในคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM-5) อย่างไรก็ตาม อาการหึงหวงมากจนเกิดความหวาดระแวงว่าคนรักจะนอกใจทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงนั้น มีความคล้ายคลึงกับอาการหลงผิด (Delusional) ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคจิต (Psychosis) โดยผู้ที่มีอาการมักไม่อยู่ในโลกความเป็นจริง และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองแม้จะมีหลักฐานมาแย้งก็ตาม


อาการ Othello Syndrome อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยบุคคลที่มีอาการหลงผิดหวาดระแวงและเกิดจินตนาการขึ้นมาอย่างรุนแรงว่าคนรักกำลังนอกใจตน อาจมีการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นได้ ซึ่งในการรักษาจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

 • รักษาด้วยยา จิตแพทย์จะทำการวินิจฉัยอาการและสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดอาการหลงผิดหวาดระแวงลง รวมถึงให้การรักษาอื่น ๆ ตามดุลพินิจของจิตแพทย์

 • รักษาด้านจิตสังคม การบำบัดด้านจิตสังคมเป็นส่วนสำคัญของการรักษา เพราะแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ปัญหาทางด้านสังคมอาจยังคงอยู่ จึงจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาด้านจิตสังคมควบคู่กันไป ได้แก่

  • จิตบำบัด (Psychotherapy) เช่น ช่วยให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายตามที่เป็นจริงและนำทักษะใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการทำจิตบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ให้ความช่วยเหลือแบบประคับประคอง ช่วยผู้ป่วยค้นหาว่าความเครียดหรือความกดดันอะไรที่เขามักทนไม่ได้ เป็นต้น

  • การให้คำแนะนำแก่ครอบครัว (Psychoeducation หรือ Family Counseling) เป็นการให้คำแนะนำแก่ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการ ให้ความรู้เรื่องโรค สิ่งที่ญาติควรปฏิบัติต่อผู้ป่วย สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะเป็นการเพิ่มความเครียดหรือความกดดันแก่ผู้ป่วย เป็นต้น

  • กลุ่มบำบัด (Group Therapy) เป็นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีเพื่อน มีคนเข้าใจ ไม่โดดเดี่ยว มีการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำต่อกัน ฝึกทักษะทางสังคม เน้นการสนับสนุนให้กำลังใจ

อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการ Othello Syndrome นั้นขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความหึงหวง หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีลักษณะขี้หึงแต่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นไม่รุนแรง ก็อาจไม่ถึงขั้นมีอาการหลงผิดแบบ Psychosis แต่อาจเกิดจากความเครียดหรือความกดดันอื่น ๆ รวมไปถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่อาจกระตุ้นเร้าให้มีพฤติกรรมหึงหวง ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่ได้มีอาการหลงผิดหวาดระแวงเกิดขึ้น แต่หากความรู้สึกหึงหวงที่เกิดนั้นเริ่มกระทบต่ออารมณ์ ความคิด และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้เช่นกัน


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

• บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

• คอร์สฝึกอบรม การเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา : http://bit.ly/3RQfQwS


สำหรับองค์กร

• EAP โปรแกรมสำหรับองค์กร : http://bit.ly/3RLI8Z8


โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

อ้างอิง

[1] 14 ความผิดปกติทางจิตและร่างกายตั้งชื่อตามตัวละครในโลกวรรณกรรม. Retrieved from. https://www.praphansarn.com/home/content/1585

[2] Medical Definition of Othello syndrome. Retrieved from. https://www.medicinenet.com/othello_syndrome/definition.htm

[3] Othello Syndrome – Pathological Jealousy. Retrieved from. https://copecentre.org/othello-syndrome-pathological-jealousy/

[4] What is Othello Syndrome? | Causes, Disorder & Analysis. Retrieved from. https://study.com/learn/lesson/othello-syndrome-causes-disorder-analysis.html

[5] จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี


บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ประวัติผู้เขียน

นางสาวนิลุบล สุขวณิช (เฟิร์น) ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา (คลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็น นักจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)

และเป็นนักเขียนของ iSTRONG


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page