top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

7 เทคนิคจิตวิทยาในการค้นหาพลังทะลุขีดจำกัดของตนเองในแต่ละวันของชีวิตที่เราต่างต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เรียกว่าขีดจำกัด เช่น ขีดจำกัดด้านการเงิน ขีดจำกัดด้านเวลา ขีดจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เราต้องค้นหาพลังให้ตนเองมากมาย เพื่อสู้ชีวิตในแต่ละวัน โดยในบทความจิตวิทยานี้ จะชวนทุกท่านมาค้นหาพลังทะลุขีดจำกัดของตนเอง ตาม 10 เทคนิคจิตวิทยาจากหนังสือสุดสร้างสรรค์ ชื่อ “ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์” โดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา Oliver Burkeman ซึ่ง 7 เทคนิคในการค้นหาพลังทะลุขีดจำกัดมีอะไรบ้างนั้น มาเริ่มกันเลยค่ะ


1. ในหนึ่งวัน กำหนดเลยว่าจะทำอะไรบ้าง


หากชีวิตติดขีดจำกัดด้วยเงื่อนไขเวลา เนื่องจากหลายท่านมีสิ่งที่ต้องทำ หรือต้องการจะทำมากกว่าเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันจะสามารถทำได้ทัน ดังนั้นวิธีในการทะลุขีดจำกัดของเวลา ก็คือลิสต์รายการที่เราต้องทำ หรือต้องการจะทำในหนึ่งวันขึ้นมา เพื่อให้เราเห็นเป็นรูปธรรม ก่อนจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญ หรือสามารถทำได้จริงในวันนั้น


เพื่อให้เราสามารถทำงานได้สำเร็จ และยังสามารถลดความเครียด ความกดดัน ความหงุดหงิดใจที่มาจากความคิดที่ว่า “ทำอะไรก็ไม่เสร็จ” ลงได้ เมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้ว นอกจากเราจะสามารถเอาชนะเงื่อนเวลาได้แล้ว เรายังสามารถปรับบุคลิก หรือนิสัยให้เป็นมิตรมากขึ้น เพราะหงุดหงิดน้อยลงนั่นเองค่ะ


2. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในแต่ละวัน


เมื่อเราได้ลิสต์รายการที่ต้องทำ หรือต้องการจะทำในแต่ละวันออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราเห็นแล้ว ลำดับต่อมา ก็คือ การจัดลำดับความสำคัญ หรือความจำเป็นของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องทำในชีวิต จะทำให้เรารู้ความเร่งด่วน หรือความจำเป็นของสิ่งที่ต้องทำ


และสามารถเลือกทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อชีวิตของเรา เนื่องจากสิ่งสำคัญก็สามารถทำได้สำเร็จ รวมถึงยังช่วยลดความเครียด ความกดดันลงไป เพราะไม่ต้องมาพะวงกับทุกอย่างในชีวิต เปลี่ยนมาเป็นทำทีละสิ่ง คิดทีละอย่าง ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรา “พอดี” หรือ “สมดุล” มากขึ้น


3. ตัดสินใจว่า มีอะไรที่สามารถ “ล้มเหลว” ได้บ้าง


เทคนิคจิตวิทยาข้อต่อมา ค่อนข้างจะท้าทายอัตตาและความเชื่อดั่งเดิมของเราทุกคนพอสมควร เพราะแต่เดิมเราจะมีความเชื่อว่า “เราต้องประสบความสำเร็จ” เมื่อเราสำเร็จเราจะเป็นคนที่มีคุณค่า แต่ Burkeman กลับชวนเรา switch mindset หรือปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ว่าให้เราพิจารณารายการที่เราได้ลิสต์ในข้อที่ 1 และจัดลำดับความสำคัญในข้อที่ 2 แล้วมาเลือก “ตัด” สิ่งที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้เรามีความคล่องตัวที่จะทำสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จ


เช่น ถ้าเราต้องการจะไปชมภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉาย แต่ลูกไม่สบาย แน่นอนอยู่แล้วว่าเราย่อมยอมตัดความต้องการส่วนตน เพื่อดูแลลูก หรือกล่าวอีกอย่างคือ เรายอมล้มเหลวที่จะเป็นคนที่ชิว ๆ สบาย ๆ แล้วประสบความสำเร็จในการเป็นแม่ที่ดูแลลูกแทน หรือ หากกิจกรรมหรือสิ่งนั้นมีความสำคัญเท่ากัน เราต้องพิจารณาดูว่าเรื่องไหนส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากกว่ากัน แล้วเราต้องเลือกที่จะล้มเหลวเรื่องหนึ่ง เพื่อประสบความสำเร็จในอีกเรื่องหนึ่งแทน


4. เน้น “สิ่งที่ทำได้สำเร็จ”


หากคุณมีสิ่งที่ต้องทำมากมายในชีวิต และเกิดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ขอให้ยึดหลักทำ “สิ่งที่ทำได้สำเร็จ” แทนสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ เพราะสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จนั้นอาจสำเร็จ หรือไม่สำเร็จก็ได้ ซึ่งเราอาจเสียเวลาเปล่า หรือถูกบั่นทอนจิตใจในการทำสิ่งนั้น แต่ถ้าหากเราทำ “สิ่งที่ทำได้สำเร็จ” เราจะมีความลื่นไหลในการใช้ชีวิต รู้สึกผ่อนคลาย ไม่กดดัน


และเรายังมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราเชี่ยวชาญใน “สิ่งที่ทำได้สำเร็จ” แล้ว เราจะทำสิ่งนั้นได้เร็วขึ้น จนมีเวลาในการลงมือทำสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ และยังมีภูมิต้านทานความล้มเหลวมากพอที่จะกล้าลงมือทำ กล้าเสี่ยงทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม


5. ตั้ง Concept ในการใช้ชีวิต


มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ชีวิตเหมือนงานเลี้ยง ดังนั้นชีวิตที่ดีและมีสีสัน จึงต้องมีธีม หรือ Concept ในการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการ Set Goal หรือตั้งเป้าหมายในชีวิต เมื่อชีวิตของเรามีเป้าหมาย มีธีม หรือมี Concept หรือมีความฝัน เราจะมีแผนในการใช้ชีวิต และที่สำคัญที่สุด ก็คือ เราจะทะลุขีดจำกัดของ No Body กลายเป็น Somebody ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่ชัดเจน เมื่อเราชัดเจนกับการใช้ชีวิต ผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน


6. เรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็น


ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยี หลายท่านที่เกษียณอายุแล้ว หรืออยู่ในวัยใช้ชีวิตหลังจากตรากตรำทำงานมาอย่างหนักแล้ว มักจะไม่ตามเทคโนโลยี จึงทำให้เกิดปัญหา หรือมีขีดจำกัดในการใช้ชีวิตตามมา เช่น ถูกมิจฉาชีพหลอก ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตไม่เป็น ดังนั้นการเรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะเพียงไม่กี่วันที่เราไม่ให้ความใส่ใจกับเทคโนโลยี เราก็จะหลุดจากวงโคจร และอาจตามโลกไม่ทันแล้ว


7. มองหาความท้าทายในสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ


ขีดจำกัดสากลที่เราทุกคนต้องพบเจอ ก็คือ ความรู้สึกเบื่อต่อสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวัน จนกลายเป็นความจำเจ หมดไฟ และหมดใจในที่สุด เช่น คู่รักที่อยู่กันมาเกิน 10 ปี แม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านทุกวัน ย่อมมีความหมดไฟ เบื่อหน่ายในการใช้ชีวิต แต่ถ้าหากเรามองหาความท้าทายในสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ เช่น มองหาวิธีรักษาความสัมพันธ์กับคนรัก หากิจกรรมสนุก ๆ ทำกับลูก หาสิ่งที่อยากทำ ทักษะที่อยากมี แล้วไปเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้ชีวิตมีสีสัน ไม่น่าเบื่อ และมีเป้าหมาย


การค้นหาพลังเพื่อทะลุขีดจำกัดของตนเองนั้น ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ทำให้เราทำอะไรได้มากกว่าที่เคยทำ ยังทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นว่าเราชอบอะไร รักที่จะทำสิ่งใด อีกทั้งยังรับรู้ได้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด เพื่อให้เราตระหนักถึงคุณค่าของตัวเราเอง และภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันทางใจที่สำคัญในการให้เราต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตค่ะ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

  • บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

  • คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

บทความแนะนำ :


อ้างอิง : Oliver Burkeman. (2565, พฤศจิกายน). ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ อมรินทร์ How to.

 

ประวัติผู้เขียน : จันทมา ช่างสลัก อดีตนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บัณฑิตจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับ 2 จากรั้ว มช. และมหาบัณฑิตจาก NIDA ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 1 ผู้เป็นทาสแมว ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการเขียนบทความจิตวิทยาให้โดนใจผู้อ่าน และสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบนโลกใบนี้


Opmerkingen


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page