บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

18 กลยุทธ์ที่ผู้ปกครองควรทำเมื่อลูกถูก Bullying

December 26, 2019

เมื่อไม่นานมานี้ กรมสุขภาพจิตออกมาเปิดเผยว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติการกลั่นแกล้งในโรงเรียน (Bullying) สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียน ว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยอีกต่อไป และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มูลนิธิ path2health ยังได้ทำการเก็บข้อมูล นักเรียนในชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจำนวน 5 แห่งในกรุงเทพ พบว่า เด็กที่ถูก Bully หรือโดนรังแก มักจะมีความอ่อนแอ ไม่สู้คน เรียนรู้ช้า มีความแตกต่างทางด้านรูปร่าง หรือเป็นเพศทางเลือก ซึ่งผลของ Bullying ทำให้พวกเขามีความเครียดสะสม เก็บกด เป็นโรคซึมเศร้า บางคนฆ่าตัวตาย หรือตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรง ในขณะเดียวกันเด็กกลุ่มที่รังแกคนอื่น ก็มีผลกับการพัฒนาการด้านพฤติกรรม ทำให้พวกเขามักใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ปัญหา และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น

 

 

บทความแนะนำ 5 วิธีสอนลูกให้รับมือกับความผิดหวังเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า

 

 

แพรได้อ่านบทความจิตวิทยาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือการ bully จากงานวิจัยจำนวนมาก เขียนโดย Hara Estroff Marano และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการแบ่งปัน ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

 

 

สิ่งที่เด็กต้องทำเมื่อเผชิญปัญหา Bullying

 

1.พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง เช่น เมื่อมีคนมาพูดจาข่มขู่ ให้เดินหนี หรือ หลีกหนีสถานการณ์ที่จะนำพาตัวเองไปโดยรังแก

-พยายามใช้อารมณ์ขัน เมื่อกำลังจะโดนแกล้ง เช่น “สมคิด ไม่เอาหน่า พอเถอะ ฉันไม่อยากให้เธอไปโรงเรียนสายนะ” เป็นต้น

-พยายามคุยกับคนที่มารังแกแบบมีเหตุมีผล และบอกให้เขาหยุดพฤติกรรมที่กำลังรังแกเรา เช่น “สมคิด เราคิดว่าการที่รังแกผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆ นะ เธอควรหยุดทำแบบนี้กับเราได้แล้ว” (นี่เป็นวิธีที่ดี โดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิง)

-พยายามอยู่กับกลุ่มเพื่อน พยายามสร้างสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น คนที่รังแกคนอื่น มักจะหาโอกาสรังแกคนที่มักอยู่คนเดียว หรือไม่มีเพื่อน

 

 

 

 

สิ่งที่ผู้ปกครองควรจะต้องทำเมื่อลูกถูก Bullying

 

1.พยายามสังเกตลูกว่า มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองหรือไม่ สิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันการถูกรังแก คือ ความมั่นใจในตัวเองของเด็ก

2.สร้างความรับรู้ให้กับครูและเด็ก รวมถึงลูกของเราว่า Bullying เป็นสิ่งที่ไม่ดี และผลกระทบที่เกิดขึ้น</