บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

คุณกำลังเป็นโรคกลัวการตกกระแส (FOMO) อยู่หรือไม่?

August 15, 2019

 

"The fear of missing out - FOMO”  เป็นภาษาทางจิตวิทยา ที่ใช้เรียกอาการที่เกิดขึ้นจากความกลัวในการที่จะเสียโอกาส มนุษย์เรามีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน และแน่นอนด้วยเวลาเท่านี้ เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างที่เราต้องการได้ บ่อยครั้งเรารู้สึกหงุดหงิด กังวล กระวนกระวาย หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า เราจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไร เพราะเรากลัวว่า ถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะเสียโอกาสในการทำกิจกรรมอย่างอื่นไป

 

 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในฝ่ามือของเรา เรื่องราวต่างๆ ของเพื่อน และคนรู้จักที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดีย ยิ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการกระตุ้น FOMO ของเรา เรารู้สึกว่า เราพลาดกิจกรรมหรือสิ่งที่เราจะได้ทำกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว เมื่อเราเห็นพวกเขาเหล่านั้นโพสต์ภาพความสุข หรือสนุกสนานในการทำกิจกรรมนั้นๆ โดยปราศจากเรา

 

 

มีการศึกษาทางจิตวิทยาของ Carleton และ McGill University ในประเทศ Canada เกี่ยวกับ FOMO โดยการเก็บข้อมูลจากบันทึกประจำวันของนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งมอบหมายให้พวกเขาเขียนบันทึกประจำวันติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน 

 

 

นักจิตวิทยาต้องการที่จะศึกษาว่าบุคลิกภาพแบบไหนมีผลต่อ FOMO บ้าง และมีเดียมีผลมากน้อยแค่ไหนกับ FOMO ผลที่ได้จากการศึกษาก็คือ 

 

 

1. อาการของ FOMO มีค่าสูงในช่วงสิ้นสุดของวัน และช่วงปลายสัปดาห์ และนักศึกษาที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มีอาการของ FOMO สูงกว่านักศึกษาคนอื่นๆ

 

2. นักศึกษาที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส ไม่มีอาการของ FOMO 

 

3. นักศึกษาที่มีอาการ FOMO จะมีอาการเหนื่อยล้า เครียด และนอนไม่หลับร่วมด้วย

 

4. การได้รู้สิ่งที่พวกเขาพลาดข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน หรือโซเชียลมีเดียมีผลต่อ FOMO ไม่ต่างกัน แต่ในโลกยุคปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียมีมากกว่า และมีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่านักศึกษาจะเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผน แต่ด้วยโซเชียลมีเดีย ก็ทำให้พวกเขามีอาการ FOMO กับกิจกรรมอื่นๆ ที่พวกเขารู้สึกว่าพลาดโอกาสเสมอๆ

 

5. อาการของ FOMO มีอยู่ แม้ว่าเราจะทำกิจกรรมอื่นแทนและสนุกกับมันก็ตาม

 

 

นอกจากการศึกษาข้างต้น ก็ยังมีการศึกษาทางจิตวิทยาของ University of British Comlumbia ที่พบว่า 48% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอาการ FOMO สูง เนื่องจากความคาดหวังของพวกเขาที่จะเก็บประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด

 

 

FOMO มีผลทำให้เรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของเราเอง เพราะเราเปรียบเทียบกับคนรอบข้างตลอดเวลา FOMO ทำให้เรารู้สึกเหงา หรือเบื่อง่าย ซึ่งอาการเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพจิตทั้งสิ้น

 

 

 

 

Eric Barker ได้เขียนบทความในนิตยสาร TIME โดยมีใจความว่า คนที่รู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ (Insecure) มีแนวโน้มที่จะมีอาการ FOMO มากกว่าคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นคนอื่นโพสต์เรื่องราวชีวิตของพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram หรือ Facebook  คนที่มีความ insecure ก็มักที่จะรู้สึกว่า ตัวเองพลาดโอกาสต่างๆ หรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อน หรือครอบครัวของพวกเขา