ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
original_1164948181 copy.jpg

เลิกกันแล้ว เป็นเพื่อนกันได้จริงหรือ?

  ในชีวิตของเราๆ คงได้เคยผ่านความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “ความรัก” กันมาบ้างนะคะ แม้ว่าหลายคนจะถึงขั้น “โชกโชน” แต่เอาเถอะ ผู้เขียนคิดว่านั้นคงเป็นผู้อ่านส่วนน้อยของเรา แหะๆ         

 

 

เอาละทีนี้พอเรามีความรัก และเมื่อความรักจบลง ส่วนมากมักจะจบไม่สวยเสียด้วยสิ จึงนำมาซึ่งคำถามหนักหัวว่า “เลิกกันแล้ว เป็นเพื่อนกันได้ จริงหรือ ?”

 

 

นั้นน่ะสิ เมื่อความสัมพันธ์ฉันคนรักจบลง เราจะสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเดิมในฐานะ “เพื่อนได้ไหมนะ?” ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ

 

 

จิตวิทยาว่าด้วยความรัก

 

 

Sigmund Freud นักจิตวิเคราะห์ชื่อดังที่เราคุ้นเคยได้มีแนวคิดว่า การที่คนเรามีความรัก เพราะเราต้องการพลังอํานาจจากการเป็นที่รัก การรู้สึกได้รับความรัก และจากความรู้สึกได้รัก อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และความรู้สึกในวัยเด็กที่ยังเป็นศูนย์กลางความรักของทุกคนในครอบครัว และเกิดจากความต้องการมีอิทธิพลต่อบุคคลที่ตนจะมีความสัมพันธ์ด้วย (object choice)

 

 

ต่อมา Harry Sullivan ได้เริ่มต้นศึกษาเรื่องจิตวิเคราะห์และพัฒนาต่อเป็น Interpersonal Theory หรือ ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยมีแนวคิดที่ต่างจาก Freud ตรงที่ Sullivan เน้นว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคม โดยมนุษย์เป็นผลผลิตของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการของบุคคลและบอกทิศทางของการเจริญเติบโต

 

 

ทั้งนี้ Sullivan เชื่อว่า ประสบการณ์ชีวิตในวัยต้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพจิต     ของบุคคลในวัยหลังของชีวิต ประสบการณ์ที่สำคัญ ก็คือความวิตกกังวล ซึ่งได้รับจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตามแนวคิดของ Interpersonal Theory เชื่อว่าบุคคลจะมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นเพื่อให้ตนเองรู้สึกพึงพอใจ (satisfactions) ซึ่งเน้นที่ความต้องการทางสรีรวิทยา เช่น ความหิว การนอนหลับพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็นต้น และเพื่อให้ตนเองรู้สึกมั่นคง (security) ซึ่งเป็นความต้องการเพื่อความคงอยู่อย่างมีความสุข ต้องการการยอมรับในสังคม 

 

 

 

จากความรักพัฒนาเป็นความผูกพัน

 

 

ในยุคต่อมา John Bowlby ได้พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงได้ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ พัฒนาการเด็ก ประสาทชีววิทยา Evolutionary biology Ethology และ Cognitive science จนได้มาซึ่ง ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) และได้รับการพัฒนาต่อยอดโดย Mary Ainsworth ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ความผูกพันเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งมนุษย์แสวงหาและต้องการไปตลอดชีวิต และจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อได้รับความเครียดหรือความกดดัน ความผูกพันแตกต่างจากการพึ่งพา เนื่องจากผู้ที่มีความผูกพันยังคงความเป็นตัวของตัวเอง

 

 

นั้นจึงสามารถอนุมานได้ว่า คู่รักที่รักกันมายาวนาน และผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มีความเครียด ความกดดันด้วยกันมา มีแนวโน้มว่าจะมีความผูกพันต่อกันมากกว่าคู่รักที่เพิ่งคบหาดูใจ หรือคู่รักสายชิวที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์กดดันร่วมกัน 

 

 

เลิกกันแล้ว เป็นเพื่อนกันได้ จริงหรือ?

 

 

Sussman ได้ทำการวิจัยในปี ค.ศ. 2000 เรื่อง ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกับคนรักเก่า ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่กลับมาคบกับคนรักเก่าในฐานะเพื่อน ส่วนมากแล้วจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวัง โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อน ทั้งนี้ งานว