บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

15 พฤติกรรมชี้ชัดที่แสดงว่าลูกรักกำลังเป็นโรคออทิสติกเทียม

 

ในยุคที่ชีวิตต้องเร่งรีบไปทุกสิ่งอย่าง ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่หันมาใช้เทคโนโลยีในการทุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเลี้ยงลูกด้วย โดยไม่รู้เลยว่าอาจทำให้ลูกกลายเป็นออทิสติกเทียมได้......

 

คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อโรค “ออทิสติกเทียม” ผ่านหูกันมาบ้างนะคะ แต่เชื่อว่ายังสงสัยกันอยู่แน่ ๆ ว่า ออทิสติกเทียมมันคืออะไร ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จักกับเจ้าโรคออทิสติกเทียมกันค่ะ

 

 

 

 

ออทิสติกเทียม” เป็นโรคที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาให้คำนิยามว่า เป็นความบกพร่องทางพฤติกรรมของเด็กในช่วง 6 เดือน – 7 ขวบ เกิดขึ้นมาจากการที่เด็กขาดการกระตุ้นในการสื่อสารสองทาง เช่น การเลี้ยงลูกกับโทรทัศน์ หรือกับ Smart Phone ที่เป็นสื่อที่มีการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) เด็กโต้ตอบกลับไปแล้วไม่มีคนตอบรับ ทำให้เด็กฟังตามสื่ออย่างเดียว จดจำคำศัพท์จากสื่อ แต่ไม่รู้ความหมาย ไม่รู้ว่าต้องใช้ในบริบทแบบไหน ไม่มีคนพูดโต้ตอบกลับในสถานการณ์จริงกับเด็ก เลยทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า สื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง พูดช้า พูดคนเดียว มีภาษาของตัวเอง ชอบพูดซ้ำ ๆ อยู่กับเรื่องที่ชอบ และถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองรู้ตัวช้าก็จะทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กช้าตามไปด้วย

 

 

โดยโรคออทิสติกเทียมจะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนเลยค่ะ ข้อสังเกตตามช่วงวัยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแนะนำ ก็คือ 

 

อายุ 6 เดือน เด็กไม่ยิ้ม ไม่แสดงอารมณ์/ความรู้สึกสนุกสนาน 

อายุ 9 เดือน ไม่ส่งเสียง ไม่ยิ้ม ไม่แสดงสีหน้า ไม่โต้ตอบกับคนเลี้ยง

อายุ 1 ขวบ ไม่หันตามเสียงเรียก ไม่เลนน้ำลาย ไม่เล่นเป่าปาก 

อายุ 18 เดือน หรือ 1 ขวบครึ่ง ไม่เล่นสมมุติ ไม่มีการใช้ภาษาพูดร่วมกับภาษาท่าทาง

 

หรือจะสังเกตตาม 15 พฤติกรรม ต่อไปนี้ค่ะ

1.ไม่สบตาเวลาพูดด้วย

2.ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ หมกหมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบเพียงอย่างเดียว

3.พูดช้ากว่าเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าอายุ 2 ขวบแล้ว แต่ยังพูดไม่ได้ หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือพูดโดยใช้ภาษาของตัวเอง หรือมีภาษาต่างดาว

4.ไม่แสดงท่าทาง หรือส่งเสียง เล่นเสียง

5.ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น แสง สี หรือเสียง

6.ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

7.ร้องไห้หนักแบบไม่มีเหตุผล

8.ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่น ติ