ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

15 พฤติกรรมชี้ชัดที่แสดงว่าลูกรักกำลังเป็นโรคออทิสติกเทียม

 

ในยุคที่ชีวิตต้องเร่งรีบไปทุกสิ่งอย่าง ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่หันมาใช้เทคโนโลยีในการทุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเลี้ยงลูกด้วย โดยไม่รู้เลยว่าอาจทำให้ลูกกลายเป็นออทิสติกเทียมได้......

 

คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อโรค “ออทิสติกเทียม” ผ่านหูกันมาบ้างนะคะ แต่เชื่อว่ายังสงสัยกันอยู่แน่ ๆ ว่า ออทิสติกเทียมมันคืออะไร ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จักกับเจ้าโรคออทิสติกเทียมกันค่ะ

 

 

 

 

ออทิสติกเทียม” เป็นโรคที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาให้คำนิยามว่า เป็นความบกพร่องทางพฤติกรรมของเด็กในช่วง 6 เดือน – 7 ขวบ เกิดขึ้นมาจากการที่เด็กขาดการกระตุ้นในการสื่อสารสองทาง เช่น การเลี้ยงลูกกับโทรทัศน์ หรือกับ Smart Phone ที่เป็นสื่อที่มีการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) เด็กโต้ตอบกลับไปแล้วไม่มีคนตอบรับ ทำให้เด็กฟังตามสื่ออย่างเดียว จดจำคำศัพท์จากสื่อ แต่ไม่รู้ความหมาย ไม่รู้ว่าต้องใช้ในบริบทแบบไหน ไม่มีคนพูดโต้ตอบกลับในสถานการณ์จริงกับเด็ก เลยทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า สื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง พูดช้า พูดคนเดียว มีภาษาของตัวเอง ชอบพูดซ้ำ ๆ อยู่กับเรื่องที่ชอบ และถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองรู้ตัวช้าก็จะทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กช้าตามไปด้วย

 

 

โดยโรคออทิสติกเทียมจะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนเลยค่ะ ข้อสังเกตตามช่วงวัยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแนะนำ ก็คือ 

 

อายุ 6 เดือน เด็กไม่ยิ้ม ไม่แสดงอารมณ์/ความรู้สึกสนุกสนาน 

อายุ 9 เดือน ไม่ส่งเสียง ไม่ยิ้ม ไม่แสดงสีหน้า ไม่โต้ตอบกับคนเลี้ยง

อายุ 1 ขวบ ไม่หันตามเสียงเรียก ไม่เลนน้ำลาย ไม่เล่นเป่าปาก 

อายุ 18 เดือน หรือ 1 ขวบครึ่ง ไม่เล่นสมมุติ ไม่มีการใช้ภาษาพูดร่วมกับภาษาท่าทาง

 

หรือจะสังเกตตาม 15 พฤติกรรม ต่อไปนี้ค่ะ

1.ไม่สบตาเวลาพูดด้วย

2.ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ หมกหมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบเพียงอย่างเดียว

3.พูดช้ากว่าเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าอายุ 2 ขวบแล้ว แต่ยังพูดไม่ได้ หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือพูดโดยใช้ภาษาของตัวเอง หรือมีภาษาต่างดาว

4.ไม่แสดงท่าทาง หรือส่งเสียง เล่นเสียง

5.ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น แสง สี หรือเสียง

6.ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

7.ร้องไห้หนักแบบไม่มีเหตุผล

8.ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่น ติด TV อย่างหนัก ติด Smart Phone ชนิดแยกไม่ได้   

9.ไม่สนใจคนรอบข้าง เมื่อมีคนเรียกแล้วไม่หันตามเสียงเรียก

10.ไม่สนใจที่จะแสดงความรัก ไม่ว่าจะเป็นโดยการอุ้ม การกอด หรือการหอม

11.ไม่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบท่าทาง หรือเสียงของคนรอบข้าง

12.เล่นสมมติไม่เป็น เช่น เล่นเป็นพยาบาล หรือตำรวจ

13.ไม่เล่นหรือพูดคุยกับเด็กคนอื่น ๆ ชอบแยกตัวเล่นอยู่คนเดียว

14.ไม่สามารถบอก หรือแสดงความต้องการของตัวเองได้ แต่จะใช้การอาละวาดแทน

15.มีอาการแสดงออกที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน เช่น เดินเขย่ง สะบัดมือตลอดเวลา ตบหน้าตัวเองเพื่อกระตุ้นตัวเอง เป็นต้น

 

ซึ่งหากคุณพ่อ คุณแม่เห็นว่าลูก ๆ มีพฤติกรรมเข้าข่ายและสงสัย สามารถพาเด็ก ๆ ไปตรวจประเมินทางจิตวิทยาได้ที่โรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวชได้ค่ะ หากเป็นโรคออทิสติกเทียมก็จะได้รีบรักษาโดยเร็ว หรือหากน้อง ๆ เป็นออทิสติก (asd) จริงก็จะ