บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

istrong.co_certificate-basic.png

8 เทคนิคทางจิตวิทยา เลี้ยงลูกน้อยช่วงวัยทองสองขวบให้เป็นเรื่องง่ายๆ

December 12, 2019

แพรเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นพ่อแม่ที่ดี และอยากที่จะเลี้ยงลูกของตัวเองให้เติบโตเป็นคนดี  คนเก่งด้วยกันทั้งนั้น  แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นเด็กดี มีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และประสบความสำเร็จในชีวิตในรูปแบบของเขานั้น ก็ไม่ได้มีสูตรที่ตายตัว เนื่องจากเด็กทุกคนเกิดมาโดยมีอุปนิสัย และความชอบที่แตกต่างกันไป แม้จะเป็นพี่น้องฝาแฝดก็ตาม

 

 

ข้อมูลจาก The National Academy of Science ได้ให้ไว้ว่า หน้าที่หลักๆ ของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกมีด้วยกัน 4 อย่าง นั่นคือ

1) การให้ความปลอดภัย และ ดูแลให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี

2) รักษาสุขภาพจิตใจของพวกเขาให้สมบูรณ์แข็งแรง

3) พัฒนาทักษะการเข้าสังคมให้กับลูก 

4) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองให้กับลูก   ซึ่งหน้าที่หลักๆ  เหล่านี้จะสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโต และ ใช้ชีวิตของเขาเองได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

 

บทความแนะนำ  7 วิธีง่ายๆ ทำอย่างไรให้ลูกเข้าสังคมได้ดี 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงวัยของการเลี้ยงลูกมีบททดสอบเพื่อให้เราได้รับมือกับมันอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 ขวบ หรือที่เราเคยได้คนพูดถึงคำว่า “terrible twos” หรือ “วัยทองสองขวบ” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กน้อยต้องการที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เด็กน้อยเหล่านี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โกรธ เสียใจ ดีใจ กลัว และความต้องการ ซึ่งพวกเขายังไม่สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ดีเท่าไรนัก และไม่เข้าใจเมื่อเราหยุดไม่ให้เขาทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ จึงส่งผลให้เห็นในพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ฉุนเฉียว กรีดร้องและร้องไห้ หรือแม้แต่ทำร้าย ขว้างปาสิ่งของ

 

 

บทความแนะนำ ฝึก self-control ให้ลูกรัก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในทุกสถานการณ์ 

 

 

ซึ่งถ้าหากพ่อแม่ไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของลูกน้อยในช่วงวัยทองสองขวบ ได้อย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกในอนาคต เช่น มีการศึกษาของ Yan, Ansari และ Wang ในปี 2019 พบว่า การที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ยอมเชื่อฟัง ทำให้พ่อแม่หลายคนจัดการโดยเข้มงวดกับลูก ไม่ให้ลูกทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ จัดการกับชีวิตของลูกมากจนเกินไป ไม่ให้โอกาสลูกในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ในแบบของพวกเขาเอง ซึ่งจะมีผลต่อพวกเขา คือ ลูก low self-esteem และ ขาดความมั่นใจในตัวเอง เป็นต้น หรือพ่อแม่บางคนที่เครียด และหงุดหงิดกับพฤติกรรมในด้านลบของลูก ทำให้ใช้วิธีการจัดการ โดยการลงโทษ และตะโกนใส่ ใช้อารมณ์กับลูก แทนที่จะจัดการด้วยการใช้เหตุผล ทำให้ลูก ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมความรุนแรงเมื่อพว