บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

10 เรื่องต้องห้ามสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพจิตที่ดี

March 11, 2019

 

การมีสุขภาพจิตใจที่ดี แข็งแรงนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และความสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้  หากเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ก็มักจะส่งกระทบต่อสุขภาพกาย รวมถึงมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย 

 

 

คนที่มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง คือคนที่มีความคิดว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม พวกเขาสามารถจัดการและก้าวผ่านมันไปได้ พวกเขาอาจรู้สึกเศร้า ร้องไห้ เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกในด้านลบๆ นั้นเป็นเวลานาน นอกจากนี้พวกเขาก็จะใช้พลังงานที่มี ไปกับการจัดการแก้ปัญหาในจุดที่พวกเขาสามารถจัดการได้ เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 

คนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง พวกเขามักจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะพวกเขาเชื่อว่า คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา และนี่เป็น 10 สิ่งที่พวกเขาจะไม่ทำ เพื่อรักษาความสงบสุขในจิตใจของพวกเขาเอง

 

 

1. คลุกคลีกับคนที่คิดลบ

 

คนที่เราใช้เวลาด้วยมากๆ มีผลต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของเราอย่างมาก ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดลบตลอดเวลา มองโลกในแง่ร้าย ไม่เช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง เราจะได้ยินแต่เรื่องลบๆ จากเขา และเมื่อเราได้ยินเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆ ก็จะมีผลต่อความคิดของเราด้วย ทำให้เราเริ่มมองโลกคล้ายๆ คนๆ นั้น 

 

ดังนั้นการที่จะรักษาความสงบสุขในใจ และเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี เราจะต้องเลือกคนที่เราจะใช้เวลาด้วยอย่างระมัดระวัง เลือกคนที่เราอยากจะมีชีวิตแบบเขา เติบโตไปเป็นคนเหล่านั้น

 

 

2. โทษตัวเองมากเกินไป

 

จริงอยู่ที่ว่า ไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไร เราต้องยอมรับและรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่ตามมาด้วย และแน่นอนเราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง การตัดสินใจผิดพลาด ล้มเหลว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 

 

เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากตัวเราเอง และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ คนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ยอมรับ และเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาในส่วนที่พวกเขาสามารถทำได้ ไม่โทษตัวเองและจมอยู่กับความล้มเหลวมากจนเกินไป