top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

10 เรื่องต้องห้ามสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพจิตที่ดี


การมีสุขภาพจิตใจที่ดี แข็งแรงนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และความสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ หากเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ก็มักจะส่งกระทบต่อสุขภาพกาย รวมถึงมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย


การมีสุขภาพจิตดี

คนที่มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง คือคนที่มีความคิดว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม พวกเขาสามารถจัดการและก้าวผ่านมันไปได้ พวกเขาอาจรู้สึกเศร้า ร้องไห้ เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกในด้านลบๆ นั้นเป็นเวลานาน นอกจากนี้พวกเขาก็จะใช้พลังงานที่มี ไปกับการจัดการแก้ปัญหาในจุดที่พวกเขาสามารถจัดการได้ เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง พวกเขามักจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะพวกเขาเชื่อว่า คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา และนี่เป็น 10 สิ่งที่พวกเขาจะไม่ทำ เพื่อรักษาความสงบสุขในจิตใจของพวกเขาเอง1. คลุกคลีกับคนที่คิดลบ


ไม่คลุกคลีกับคนคิดลบ

คนที่เราใช้เวลาด้วยมากๆ มีผลต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของเราอย่างมาก ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดลบตลอดเวลา มองโลกในแง่ร้าย ไม่เช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง เราจะได้ยินแต่เรื่องลบๆ จากเขา และเมื่อเราได้ยินเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆ ก็จะมีผลต่อความคิดของเราด้วย ทำให้เราเริ่มมองโลกคล้ายๆ คนๆ นั้น

ดังนั้นการที่จะรักษาความสงบสุขในใจ และเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี เราจะต้องเลือกคนที่เราจะใช้เวลาด้วยอย่างระมัดระวัง เลือกคนที่เราอยากจะมีชีวิตแบบเขา เติบโตไปเป็นคนเหล่านั้น2. โทษตัวเองมากเกินไป


จริงอยู่ที่ว่า ไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไร เราต้องยอมรับและรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่ตามมาด้วย และแน่นอนเราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง การตัดสินใจผิดพลาด ล้มเหลว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้


เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากตัวเราเอง และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ คนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ยอมรับ และเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาในส่วนที่พวกเขาสามารถทำได้ ไม่โทษตัวเองและจมอยู่กับความล้มเหลวมากจนเกินไป3.ตามล่าหาความสุข


หาความสุขที่แท้จริง

คนเราทุกคนล้วนต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้น แต่คนที่สุขภาพจิตใจที่แข็งแรง จะไม่แลกความสุขระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวที่จะทำให้เขารู้สึกมีขีวิตที่เติมเต็มอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น เขาใช้เวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แทนที่จะไปดูหนัง เพราะเขาต้องการที่จะสอบผ่าน และทำสิ่งต่อไปที่พวกเขาวางแผนไว้ในชีวิต เป็นต้น4. ใช้ชีวิตใน comfort zone


การอยู่ใน comfort zone ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย สบาย และคุ้นเคย แต่ไม่ทำให้เราเติบโต


คนที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และในการที่จะพัฒนาตัวเองได้นั้น พวกเขาจะต้องเพิ่มความสามารถ ทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อน บางอย่างก็ทำให้พวกเขากลัวและไม่มั่นใจ แต่พวกเขาก็มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน และเอาชนะความกลัวของตัวเอง เพิ่มความสามารถและขยาย comfort zone ให้กว้างมากยิ่งขึ้น5. ทำตัวเสมือนเป็นเหยื่อ


เวลาเกิดเรื่องร้ายๆ ขึ้นกับเรา การที่เราโทษแต่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยไม่วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวเราเองเลย ทำตัวเสมือนเหยื่อที่ถูกกระทำ จมอยู่กับความทุกข์ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น บ่น โทษโชคชะตาและสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยไม่ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา


คนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงรู้ว่า เขาจะต้องจัดการกับปัญหาอย่างไร ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น6. พยายามทำให้คนอื่นชอบตลอดเวลา

พยายามทำให้คนอื่นชอบ

การพยายามทำให้ทุกคนชอบและพอใจ เป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมาก เพราะมนุษย์ทุกคนมีความชอบและไม่ชอบแตกต่างกัน เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนชอบเราได้ทั้งหมด


คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจในตัวของพวกเขาเอง พวกเขาทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างดีที่สุด ไม่คิดร้ายกับใคร และเข้าใจได้ อาจจะมีคนที่ไม่ชอบเขาอยู่บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคน7. เป็น perfectionist


การที่พยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุดเป็นเรื่องที่ดี แต่คนที่มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง จะรู้ว่า ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ และเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อยู่เสมอ ความผิดพลาด จะทำให้เราได้เรียนรู้กับมัน และทำให้เราพัฒนาขึ้นในที่สุด8. มีความโกรธแค้นในจิตใจ


ความโกรธแค้นเป็นไฟที่เผาไหม้จิตใจของเราเอง คนที่เราโกรธแค้นเขาอาจมีความสุขกับชีวิตเขาไปแล้ว ในขณะที่เรายังเก็บความเจ็บแค้นนั้น ทำร้ายจิตใจตัวเอง มีผลต่อสุขภาพของตัวเอง


เราควรที่จะเรียนรู้ที่จะให้อภัย ซึ่งการให้อภัยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เราต้องลืมทุกอย่างสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เราจะไม่เก็บมันมาเป็นเครื่องบันทอนจิตใจ เราจะปล่อยให้อดีตเป็นเพียงแค่อดีต เรียนรู้จากมัน และทำให้อนาคตของเราดีขึ้น9. วัตถุนิยม


วัตถุนิยม

การใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุราคาแพงที่เราอยากได้ อาจทำให้เรามีความสุขในชั่วเวลาขณะนั้น และเราก็จะต้องการของที่ใหญ่ขึ้น แพงขึ้น ไม่มีวันสิ้นสุด คนที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ตระหนักถึงความจริงของชีวิตในข้อนี้เป็นอย่างดี พวกเขาไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับวัตถุ แต่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตัวเอง ค้นหาสิ่งที่มีความหมายกับพวกเขาอย่างแท้จริงมากกว่า10. ไม่เคยพึ่งคนอื่นเลย

การที่เราพยายามที่จะทำเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งการขอความช่วยเหลือ เมื่อเราต้องการก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้การที่เราจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงได้ เราจะต้องมีความสงบภายในจิตใจ นั่นหมายความว่า เราจะต้องรู้คุณค่าของตัวเอง มีความเชื่อที่ถูกต้อง พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ การลดละเรื่องที่ 10 เรื่องที่ยกขึ้นมาข้างต้น จะช่วยสร้างความสงบภายในจิตใจของเราได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ____________________________________________________

iStrong.co ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง

สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling)

และคอร์สออนไลน์ | Classroom Workshop

รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

Contact : https://www.istrong.co/service


Comentários


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page