บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

istrong.co_certificate-basic.png

7 คุณสมบัติความฉลาดทางอารมณ์ สร้างคุณให้ประสบความสำเร็จ

February 25, 2019

“If your emotional abilities aren’t in hand, if you don’t have self-awareness, if you are not able to manage your distressing emotions, if you can’t have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are, you are not going to get very far.” – Daniel Goleman

 

“ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้ ถ้าคุณไม่สามารถมีสติรับรู้สิ่งต่างๆ ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกขุ่นมัวต่างๆ ถ้าคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจและมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วหละก็ ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน ชีวิตคุณก็จะไม่มีทางไปได้ไกล”

 

 

Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ และเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการที่คนๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิต Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่ง

 

 

 

 

อะไรคือความฉลาดทางอารมณ์ 

1.ความสามารถในการสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

2.ความสามารถในการประยุกต์ใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นไปกับกิจกรรมและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.ความสามารถในการจัดการอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการอารมณ์ของตัวเอง รวมไปถึงการจัดการอารมณ์ของผู้อื่น เช่น การให้กำลังใจ หรือการทำให้คนอื่นใจเย็นลง เป็นต้น

 

 

 

Goleman ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทและความสำเร็จของบริษัท ซึ่งเขาได้ค้นพบว่า

  • พนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเพื่อนร่วมงานคนอื่น และส่งผลให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้งานเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ได้

  • พนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง พวกเขาจะไม่เป็นทุกข์ใจกับคำตำหนิจากลูกค้า หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน แต่พวกเขาจะโฟกัสในการแก้ปัญหา