{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

ป้องกันตัวเองจากโรคซึมเศร้า เมื่อต้องตกงาน


แพรเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะรู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องราวต่าง ๆ อันเนื่องมาจากวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 บางคนต้องตกงาน และมีความเครียด ความวิตกกังวล เรื่องการเงิน เศรษฐกิจ และหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลายาวนาน ก็จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้


สำหรับหลาย ๆ คน นอกจากงานจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักแล้ว ยังเป็นตัวตนของเราอีกด้วย ดังนั้นด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากผลกระทบของโรค COVID-19 ทำให้หลาย ๆ คนต้องตกงาน ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และภาวะทางจิตใจ ซึ่ง การต้องออกจากงาน ก็จัดว่าเป็น grief หรือการสูญเสียอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน


ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจของมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจาก การมีงานและแหล่งรายได้ที่มั่นคง หากเราต้องสูญเสียความมั่นคงนี้ หรือ รู้สึกสั่นคลอนไม่มั่นคง ก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาวะอารมณ์ และความรู้สึกของเราได้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ กับรายได้ ของพวกเขา เหมือน ๆ กันนั่นก็คือ ความรู้สึกวิตกกังวล และ นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า หากไม่ได้รับการดูแล


Megan R. Ford et al. (2019) ได้ทำการศึกษาและพบว่า ภาวะความมั่นคงทางด้านการเงินส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพจิตและนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ กล่าวไว้อีกว่า เขาสามารถที่จะเดาว่าคนที่มีปัญหาทางการเงิน มักจะตามมาด้วยปัญหาของสุขภาพจิต


Richard H. Price et al., ได้ทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนจากการตกงาน โดยทำการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 756 คนที่ตกงาน และค้นพบว่า ผลที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือ พวกเขาสูญเสียความสามารถในการควบคุมชีวิตส่วนตัว และ ความยากลำบากในการใช้ชีวิตเนื่องจากไม่มีเงิน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับสุขภาพจิต


ความสามารถในการควบคุมชีวิตของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมาก ในทางจิตวิทยา เนื่องจากเมื่อเรามีความคิดว่า เราไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหา หรือชีวิตของตัวเองได้ ก็จะส่งผลให้เราหยุดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความหวังว่า สิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้น


วิธีการที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ให้กลับมามีความหวัง และ กำลังใจในการก้าวข้ามวิกฤตชีวิตของพวกเขาไปได้ก็คือ การได้รับความช่วยเหลือ โดยการให้กำลังใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้พวกเขาผ่านพ้นความรู้สึกสูญเสีย grief ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหากพวกเขามีกำลังใจที่ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าได้


ดังนั้น คนใกล้ตัวหรือครอบครัวจะเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการ ให้กำลังใจ ช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถทำได้ เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่า การตกงาน ไปกระตุ้นอาการของ โรควิตกกังวล และ โรคซึมเศร้า โดย Janske H.W. Eersel et al (2020) ได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาวดัตช์จำนวน 128 คนที่ตกงานในช่วงเวลา 1 ปี พบว่า หลังจากที่ตกงานเป็นเวลา 6 เดือน คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นโรควิตกกังวล หรือ โรคซึมเศร้าได้อีก ซึ่งจากข้อมูลนี้ ชี้ให้เห็นว่า เราจะต้องรีบทำการให้กำลังใจและช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะป่วย


บทความแนะนำ "4 วิธีรับมือหากคุณต้องตกงานจากวิกฤต COVID-19"


สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคนตกงานก็คือ มีเวลามากขึ้น และเวลาที่มากขึ้น จะทำให้เขาคิดมาก และการต้องอยู่คนเดียว คิดถึงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง ยิ่งส่งผลให้เขาเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้เร็วขึ้นอีก ดังนั้น การสนับสนุนให้พวกเขาหาอะไรทำที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคตเป็นเรื่องที่ดี เช่น การปรับแต่งเรซูเม่ และพยายามหางาน การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ลองหาโอกาสและอาชีพใหม่ ๆ จะช่วยให้พวกเขากลับมามีกำลังใจในการก้าวข้ามวิกฤตนี้มากยิ่งขึ้น


บทความแนะนำ "4 วิธีลดความเครียดขณะอยู่บ้าน (คนเดียว) ช่วง COVID-19"


อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ใช่เรื่องงานที่คนที่เพิ่งจะตกงานเพราะวิกฤต COVID-19 จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทันที อันดับแรก พวกเขาจะตัดจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองก่อน ในฐานะคนใกล้ชิด เราสามารถช่วยพวกเขาได้ โดยการให้กำลังใจ เป็นผู้ฟังที่ดี และสนับสนุนเขาในการหางานใหม่ หรือทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงนี้


บทความแนะนำ "เปลี่ยนวิกฤต COVID-19 ด้วยการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวเองในช่วง Lockdown"


แพรเข้าใจว่า การตกงาน สูญเสียรายได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ เป็นเรื่องที่น่าเครียด และน่าวิตกกังวล แต่อย่างไรแล้ว ไม่ว่าเหตุการณ์ไหน ๆ ในชีวิตก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไป รักษาสุขภาพจิตใจของเราให้ดี เพราะมันคือปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นสู้เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตไปได้ หากท่านใดต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลสุขภาพจิตเพื่อลดความวิตกกังวลหรือดูแลอาการซึมเศร้า ทาง iStrong ไม่ทิ้งคุณค่ะ เรามีนักจิตวิทยา นักให้คำปรึกษา และจิตแพทย์พร้อมดูแล เพียงติดต่อเรามาโดยการคลิกที่นี่ และแพรก็ขอเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

iStrong.co ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง

สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling)

และคอร์สออนไลน์ | Classroom Workshop

รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

Contact : https://www.istrong.co/service

ปรึกษานักจิตวิทยา chat.png
square post(4).png
บทความล่าสุด
original_1164948181 copy.jpg
ค้นหาตามประเภทบทความ
istrong.co_certificate-basic.png
บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2021 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram
  • Twitter