บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

เทคนิคทางจิตวิทยา ช่วยจัดการความเครียดและลดความไม่เข้าใจกับหัวหน้างาน

February 10, 2020

 

แพรเชื่อว่าในการทำงาน หลาย ๆ คนคงจะมีความเครียดเมื่อต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน ที่ไม่ยอมรับความจริง ตัวอย่างเช่น หัวหน้างานที่ตั้งเป้าสูงเกินความสามารถจนทำให้ตัวเขา และทีมงานมีความเครียดสูง หรือ เพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่ยอมรับ feedback ข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และสร้างความยากลำบากในการทำงานร่วมกัน

 

 

มีการศึกษาทางจิตวิทยาซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่า 4 ปี โดย Leadership IQ พบว่า 23% ของ CEO ถูกไล่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่ยอมรับ negative feedback และไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยธรรมชาติ มนุษย์เราจะจัดการกับคนที่ไม่ยอมรับความจริง โดยการนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับเขา ซึ่งมีงานวิจัยทางจิตวิทยาทำการศึกษาพฤติกรรมนี้และพบว่า การทำเช่นนั้นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง

 

 

นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยทางจิตวิทยาได้เผยแพร่ว่า คนเราจะรับรู้และแปลความเหตุการณ์ต่างๆ ให้ตรงกับความเชื่อตัวเอง เราหาข้อมูลมาสนับสนุนเรื่องราวต่างๆ ที่เราอยากจะเชื่อ ข้อมูลอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับคุณค่าของตัวเอง (self-worth) จะยิ่งทำให้เรายึดมั่นกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่เรามีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

งานวิจัยล่าสุดได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยใช้กลยุทธ์ EGRIP ซึ่งมาจากตัวย่อ ของ Emotions (ความรู้สึก), Goals (เป้าหมาย), Rapport (ความเข้าใจ), Information (ข้อมูล) และ Positive Reinforcement) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

E - เชื่อมโยงกับอารมณ์ (Emotions)

พยายามทำความเข้าใจว่า ความรู้สึกไหนของเขาทำให้เขาไม่ยอมรับความจริง ตัวอย่างเช่น หัวหน้าที่ตั้งเป้าหมายที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นจริง เขาอาจจะพยายาม ผูกคุณค่าของตัวเอง (self-worth) กับความสำเร็จในการได้บรรลุเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ และอยากแสดงผลงานที่โดดเด่น แต่เมื่อเขาไม่สามารถทำได้ เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสามารถไม่เพียงพอ หรือเขามีความเชื่อว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ แต่ทีมกำลังไม่พยายามมากพอ เป็นต้น และด้วยมุมมองต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้เขารู้สึกเกิดความกลัวต่อการตั้งคำถามกับความสามารถของเขานั่นเอง

 

บทความแนะนำ “3 เทคนิคแก้ปัญหา อาการกลัวคนอื่นมองเราไม่ดี

 

 

     

G - ตั้งเป้าหมายร่วมกัน (Goals)

จากตัวอย่าง หัวหน้างานที่ตั้งเป้าหมายสูงเกินความเป็นจริง พยายามทำให้เขาเข้าใจว่า เรามีเป้าหมายร่วมกัน เราทุกคนต้องการที่จะเดินไปด้วยกันและประสบความสำเร็จ ซึ่งเราก็อยากทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ เพื่อเขาจะได้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับเราเองก็จะประสบความสำเร็จเช่นกัน